แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. MBNY
  ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  11,107
 3.   » กระทู้
 4. MBNY
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,187
 5. DITCE
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  14,882
 6. WebSnow
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  10,058
 7. WebSnow
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  10,329
 8. WebSnow
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  17,422
 9. view6628
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,779
 10. WebSnow
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  12,477
 11. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  10,403
 12. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,821
 13. MBNY
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  4,869
 14. WebSnow
  ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  10,058
 15. WebSnow
  ตอบ:
  53
  เปิดดู:
  33,514
 16. WebSnow
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  10,288
 17. WebSnow
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,515
 18. WebSnow
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  5,496
 19. WebSnow
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  9,350
 20. MBNY
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  8,203
 21. WebSnow
  ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  21,352
 22. MBNY
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,847
 23. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,995
 24. NoOTa
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  4,963
 25. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  5,870
 26. WebSnow
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  11,759
 27. MBNY
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  10,102
 28. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,454
 29. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  9,542
 30. littlejazz
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,439
 31. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  11,140
 32. DITCE
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  7,350
 33. chpu
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  9,247
 34. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  6,540
 35. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  5,182
 36. NoOTa
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  6,471
 37. paang
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  4,795
 38. WebSnow
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  10,848
 39. WebSnow
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  7,686
 40. WebSnow
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  10,260
 41. WebSnow
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  7,807
 42. aonlin
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  8,205
 43. WebSnow
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,685
 44. WebSnow
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,797
 45. MayBuddhaBlessYou
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,747
 46. littleweb_cs
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  7,793
 47. WebSnow
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,769
 48. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  14,743
 49. MBNY
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,451
 50. WebSnow
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  6,615
 51. ศีล5
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  4,630
 52. MBNY
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  6,602
 53. WebSnow
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,854

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...