แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. MBNY
  ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  9,644
 3.   » กระทู้
 4. MBNY
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  13,754
 5. DITCE
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  13,536
 6. WebSnow
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  8,976
 7. WebSnow
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  9,359
 8. WebSnow
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  16,288
 9. view6628
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,369
 10. WebSnow
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  11,388
 11. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  9,352
 12. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,475
 13. MBNY
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  4,300
 14. WebSnow
  ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  9,025
 15. WebSnow
  ตอบ:
  53
  เปิดดู:
  31,815
 16. WebSnow
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  9,742
 17. WebSnow
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,123
 18. WebSnow
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  5,289
 19. WebSnow
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  8,900
 20. MBNY
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  7,514
 21. WebSnow
  ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  19,492
 22. MBNY
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  7,863
 23. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,246
 24. NoOTa
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  4,338
 25. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  5,178
 26. WebSnow
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  11,136
 27. MBNY
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  9,268
 28. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  4,840
 29. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,552
 30. littlejazz
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,135
 31. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  10,297
 32. DITCE
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  6,743
 33. chpu
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  8,691
 34. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  5,993
 35. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,534
 36. NoOTa
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  5,805
 37. paang
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  4,227
 38. WebSnow
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  10,559
 39. WebSnow
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  7,318
 40. WebSnow
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,919
 41. WebSnow
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  7,378
 42. aonlin
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  7,945
 43. WebSnow
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,393
 44. WebSnow
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,452
 45. MayBuddhaBlessYou
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,479
 46. littleweb_cs
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  6,801
 47. WebSnow
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,300
 48. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  14,229
 49. MBNY
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,011
 50. WebSnow
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  6,250
 51. ศีล5
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  4,212
 52. MBNY
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  6,137
 53. WebSnow
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,592

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...