สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  129
  โพสต์:
  1,155
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  120
  โพสต์:
  780
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  18,327
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  18,816
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  19,078
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  45,347
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  28,662
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  18,884
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  19,193
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  70,299
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  26,751
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  18,376
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  306
  เปิดดู:
  62,262
 14. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  167
 15. ตอบ:
  116
  เปิดดู:
  26,879
 16. ตอบ:
  65
  เปิดดู:
  14,025
 17. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  10,834
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  370
 19. ตอบ:
  94
  เปิดดู:
  1,676
 20. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,597
 21. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,624
 22. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  21,980
 23. miracledeeds
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  534
 24. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  5,072
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,143
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,108
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,034
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,001
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,266
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,122
 31. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  830
 32. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,013
 33. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  964
 34. Panyawa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  947
 35. thanapanyo
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,529
 36. NAMOBUDDHAYA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  693
 37. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,697
 38. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  8,071
 39. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,232
 40. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  11,955
 41. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  7,672
 42. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,195
 43. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  8,326
 44. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,511
 45. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,226
 46. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,120
 47. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,006
 48. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  9,462
 49. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,343
 50. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  13,531
 51. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,334
 52. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,743
 53. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  6,509
 54. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  89,984
 55. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,346
 56. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,576
 57. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,834
 58. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  7,400
 59. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,382
 60. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,643
 61. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  6,553
 62. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,716

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...