เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  2,028
  โพสต์:
  23,016
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  894
  โพสต์:
  7,190
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  904
  โพสต์:
  11,506
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  947
  โพสต์:
  9,017
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  863
  โพสต์:
  10,529
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  107
  โพสต์:
  2,676
  ใจแก้วนะ ล่าสุด: พระไตรปิฎกเสียง ใจแก้วนะ, 27 มีนาคม 2023
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  693
  โพสต์:
  11,050
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,692
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  377
  โพสต์:
  1,484
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  342
  เปิดดู:
  39,607
 2. ตอบ:
  52
  เปิดดู:
  17,266
 3. ตอบ:
  410
  เปิดดู:
  70,643
 4. ตอบ:
  426
  เปิดดู:
  22,409
 5. ตอบ:
  336
  เปิดดู:
  83,596
 6. ตอบ:
  88
  เปิดดู:
  15,318
 7. ตอบ:
  43
  เปิดดู:
  17,372
 8. คุณโมเย
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  335
 9. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,103
 10. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,881
 11. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  617
 12. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,992
 13. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,231
 14. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,507
 15. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  4,698
 16. Dhammachat
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,485
 17. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,245
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,436
 19. Karnmai
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  504
 20. สหายแห่งธรรม
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,465
 21. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,498
 22. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,362
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,105
 24. "อริยมรรค"
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,742
 25. ก้านไม้
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,327
 26. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  27,469
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,363
 28. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,761
 29. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  4,350
 30. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,738
 31. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,692
 32. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,487
 33. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,039
 34. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,867
 35. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  3,006
 36. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,307
 37. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,765
 38. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,968
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  7,392
 40. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  8,720
 41. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,146
 42. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,854
 43. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  9,537
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,428

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...