เสียงธรรม The Final Letting Go of All Suffering /Ajahn Achalo

ในห้อง 'Buddhism' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 24 ตุลาคม 2020.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  ajahnAchalo (2).jpg
  Ajahn Achalo - Talk on kathina and rains retreat 20-10-15

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Oct 16, 2020
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  8242378_orig.jpg
  Ajahn Achalo - Anandagiri (2015)
  Ajahn Achalo Biography
  Ajahn Achalo is the Abbot of Anandagiri Forest Monastery, Petchabun, Thailand.
  Ajahn Achalo was born in Brisbane Australia in 1972. He developed a keen interest in meditation at the age of twenty and a year later left for Thailand to study Buddhism more intently. After a two year period practising in various centres and monasteries, in 1996 Ajahn Achalo ordained as a Theravada Bhikkhu (monk) under Ajahn Liem at Wat Nong Pah Pong, the monastery founded by venerable Ajahn Chah. Although most of his training has taken place in Thailand, Ajahn Achalo has also lived in several international Forest Monasteries in the Ajahn Chah lineage.

  Ajahn Achalo is deeply grateful for his many opportunities to study with well-practiced monks as well as for having been able to train in several traditional contexts, including meditation monasteries, remote forests, and periods on pilgrimage. During his years of training, he has received personal guidance from many remarkable teachers, among them, Ajahn Sumedho, Ajahn Pasanno, Ajahn Jayasaro and Ajahn Kalyano. For most of his Bhikkhu life, he has considered Tan Ajahn Anan, abbot of Wat Marp Jan, to be his principal mentor. In addition, he has found the Dalai Lama's instructions and example to be of tremendous value.
  :- https://www.peacebeyondsuffering.org/ajahn-achalo.html
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2022
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Pilgrimage Talks 1 - Buddha's Life #1 The Bodhisattas final birth

  Pilgrimage Talks 2 - Buddha's Life #2 Inspiring Renuciation and Awesome Determination (Bodhgaya)

  Ajahn Achalo - The practice of Mudita - 20-09-23

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Sep 24, 2020
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Developing the Seven Factors of Enlightenment in Daily Life

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Sep 8, 2021
  An online talk give to the Ottawa Buddhist Society and friends – September 3, 2021
  00:00 Dhamma reflection – Developing the Seven Factors of Enlightenment in Daily Life Q&A
  34:27 Q1 Regarding arising and ceasing, can you suggest some techniques to see what’s happening in between these two phenomena?
  36:59 Q2 How should we handle doubt in general?
  40:13 Q3 What is the difference between mental volition and the consciousness of the mind? What are the differences and similarities?
  42:08 Q4 You commented on the presence of mind and the presence of knowing. Can you elaborate?
  46:36 Q5 I had a meditative experience many years ago, never experienced again, where I lost the sense of I completely. I became very afraid. Can you help me understand this please?
  52:37 Q6 Any suggestions as to how we can see [/ develop] this [not me, not mine] view outside of meditation? Do we need to prepare our minds in some way? Does it help to think about it?
  55:10 Q7 There are so many things happening these days and I get a sense of anxiety, like waiting for the other shoe to drop. Do you have any words of advice or encouragement?

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  21-05-23 Is sotapanna an impossible dream or not? - with Q&A.

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  May 25, 2021
  An on-line talk given to the Buddhist Fellowship (Singapore) 21-05-23
  00:39:51 – Q1 – Is it possible to attain stream winning without any jhana or nimitta experiences?

  00:46:30 Q2 – Just now you mentioned that some attain stream entry on their death bed, is that through some factors ? What if they don’t practice?
  00:49:17 – Q3 - How do we attain stream winning when we are so busy in our day jobs?
  00:52:24 – Q4 Can you explain in detail the difference between parami and merit? Is it possible for one’s parami to decrease?
  00:57:12 – Q5 – Why do some people attain psychic powers but are unable to attain sotapanna?
  00:59:07 – Q6 - Can people from other religions who meditate attain stream winning?
  00:59:44 – Q7 - In today’s world are there many stream enterers?
  01:01:51 – Q8 - Is it better to attain stream entry than to follow the Bodhisattva path?
  01:05:07 – Q9 – Saints like Mother Theresa – are they enlightened?
  01:06:06 – Q10 – Since it takes so long to get to stream winning, should we just enjoy our lives? Is there any advice we can give our friends who constantly tell themselves that achieving stream winning is not for them in this life?
  01:09:07 – Q11 – How extensive is kamma and its results? If all kamma comes from intention, do innocent acts like pressing a lift button generate kamma?
  01:11:14 - Q12 - Can a stream enterer switch to a Bodhisattva path in later lives?
  01:14:45 Goodbyes
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Ajahn’s reflections upon receiving Thai citizenship

  Q&A Nov 10, 2021

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Nov 11, 2021
  00:58 Q1: You recently received an honorific title from the Thai King, Rama the 10th. What does the title ‘Tahn Chao Khun’ mean? And what does this honour mean for your life in practical terms? Lord Buddha has taught us to be above worldly concerns, how do you personally practice with receiving
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Devanussati (Recollecting Devas) Guided Meditation | Ajahn Achalo

  Mindfulness of Breathing and Metta Meditation with Encouragement (Guided Meditation) | Ajahn Achalo

  The Enlightenment (Bodhgaya) | Ajahn Achalo

  Mark Tutton
  Mar 14, 2017
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  10+ Years of Anandagiri

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Feb 10, 2022
  Ajahn Achalo gives a commentary upon the establishment and development of Anandagiri Forest Monastery, literally from scratch - a big and multi dimensional project. 500 carefully selected pictures are shown, forming the basis for Ajahn’s commentary, enabling people to share in the experience. The slideshow was originally shared in an online gathering with 200 students/supporters viewing.
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  ‘Intuiting Our Home’ Clear Mountain Interview

  Ajahn Achalo is interviewed by Ajahn Kovillo and Ajahn Nisabho, two US born bhikkhus living in America, with regards to his feeling of deep resonance for living in Thailand and also for spending regular periods of time practicing in India. The subject of cultivating and living with a nourishing heart felt quality of love and appreciation for Buddhist practice is explored

  Empowering Faith Energizing Practice, Wat Marp Chan, 7 November 2022

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Nov 14, 2022
  A dhamma talk Ajahn Achalo gave to some Indian monks and Sri Lankan lay people at Ajahn Anan’s request.

   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Ajahn Achalo at Bodhgaya Dec 4, 2022

  37 Wings of Awakening / The 28 Benefits of Meditation

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Dec 8, 2022

  Dhamma Talk given in Bodhgaya Dec 8, 2022
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Chanting in Ellora Cava #12, Maharashtra India, Dec 15, 2022

  Chanting at Ajanta Cave #26, Maharashtra, India, 16 Dec 2022

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Dec 16, 2022
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Ajahn Achalo - Intuiting Home (Q&A Part 1)

  Forgiveness Practice Supporting Insight - 20 Feb 2023


  Ajahn Achalo Bhikkhu
  Feb 20, 2023
   
 21. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Utilising ‘Thinking’ - Reflective Meditations | Online Retreat Mar 2023 | Day-3 PM | Ajahn Achalo

  Ajahn Anan Dhamma
  Mar 30, 2023
   
 22. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  37,645
  กระทู้เรื่องเด่น:
  168
  ค่าพลัง:
  +32,981
  Daily Devotion and Discipline / Ajahn Achalo

  Ajahn Achalo Bhikkhu
  May 16, 2023

  A talk in Singapore May 7, 2023
   

แชร์หน้านี้

Loading...