"โลกุตระอยู่เหนือไตรลักษณ์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 1 ธันวาคม 2023.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  2,781
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,475
  ค่าพลัง:
  +12,286
  LPMun1 (1).jpeg

  .
  "โลกุตระอยู่เหนือไตรลักษณ์"

  " .. "มรรค ๘ ใครภาวนาเจริญดีแล้ว แก้โลกธรรม ๘ ประการ" ฉะนั้น "จิตท่านอรหันต์ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ๘ ประการ" มีไตรลักษณ์บังคับ "แม้โลกีย์ทั้งหลาย มีไตรลักษณ์บังคับอยู่เสมอ" ไตรลักษณ์บังคับไม่ได้นั้น มีโลกุตระเท่านั้น

  "โลกุตระอันนี้อยู่เหนือไตรลักษณ์" สถานที่เกษม "บุคคลที่จะพ้นโลกโลกีย์ไปถึงโลกุตระ ต้องสร้างพระบารมีเป็นการใหญ่" บุคคล ๓ จำพวก คือ "พระพุทธเจ้า ๑ พระปัจเจก ๑ พระอรหันต์ ๑"

  พระพุทธเจ้า สร้างบารมี ๓ ชนิด ..

  - "ปัญญาบารมี ๔ อสงไขย" แสนกำไรมหากัป
  - "ศรัทธาบารมี ๘ อสงไขย" แสนกำไรมหากัป
  - "วิริยบารมี ๑๖ อสงไขย" แสนกำไรมหากัป

  - "พระปัจเจกสร้างบารมี" ๒ อสงไขย แสนกำไรมหากัป
  - "พระอรหันต์สร้างบารมี" ๑ อสงไขย แสนกำไรมหากัป ดังนี้

  "สร้างพระบารมีมิใช่น้อย กว่าจะสำเร็จพระนิพพานได้ดังนี้" ชำนาญมากที่สุด ๑ อสงไขย เหลือที่จะนับนั้นประการหนึ่ง เอาสวรรค์เอานรกเป็นเรือนอยู่สร้างพระบารมี "พระนิพพานเป็นของแพงที่สุด ต้องสร้างบารมีแลกเปลี่ยนเอา" จึงจะได้พระนิพพาน .. "

  "มุตโตทัย"
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   

แชร์หน้านี้

Loading...