สร้างพระพุทธรูปแก้กรรม

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย prommasit tiptadawong, 18 กันยายน 2020.

 1. prommasit tiptadawong

  prommasit tiptadawong พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2018
  โพสต์:
  84
  ค่าพลัง:
  +20
  สร้างพระพุทธรูปแก้กรรม

  ลูกขอตั้งปณิธานสร้างพระพุทธรูป เพื่อสืบทอดพระศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรม จรรโลงคุณงามความดี เพื่อเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณทั้งตนเองและผู้อื่น และเจริญรอยตามพระพุทธองค์ สำนึกในสิ่งที่ผิด ตั้งปณิธานแก้ไขให้ถูกต้องขึ้นมาใหม่

  ลูกจะหมั่นเจริญพรหมวิหาร ๔ ของพ่อพรหมธาดา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยฐานจิต อกเขาอกเรา เอื้อ-เกื้อ-กัน ให้อภัยไม่ถือสา ด้วยจิตหัวใจ ๕ กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาด อย่างจริงจัง จริงใจ เด็ดขาด๛
  ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ชาตินี้หรืออดีตชาติ ภาวะธรรมใดภาวะธรรมหนึ่ง ด้วยกาย วาจา ใจนี้ ต่อผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้ พฤติกรรมเช่นนี้

  บัดนี้ ข้าพจ้าขอสำนึกผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ ขอขมากรรม และขออโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป จะมีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อ-เกื้อ-กัน ต่อทุกสรรพสิ่ง

  ด้วยบุญกุศลอานิสงส์นี้ ลูกขอส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวร กรรมสายราคะ พิชิตทำร้ายทำลายนักบวช ผู้บำเพ็ญ

  สีลัง กัมมะปะฏิกะระเณ ปะระมัง มัญญัง โหติ ศีลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้กรรม ผู้มีศีลย่อมพ้นจากเคราะห์ภัย สาธุ สาธุ โอม๛

  พระพุทธเจ้าประทานแก้กรรม.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...