พินัยธรรมหลวงปู่โต๊ะ

ในห้อง 'ประสบการณ์ เรื่องเล่า' ตั้งกระทู้โดย บ้านริมคลองตลาดพลู, 16 กรกฎาคม 2018.

 1. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่โต๊ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  3AA5D423-E6FB-44B8-8BBC-3C1B25E5C2F8.jpeg ไม่แสวงหาความสุขส่วนตัว หวังแต่ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

  พระราชสังวราภิมณฑ์
   
 3. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  2E5E320F-00ED-4491-AFB5-454D5492006D.jpeg
   
 4. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  5295F349-CD7C-42CE-8FEC-465D3D3D4234.jpeg การให้ธรรมะ
  ชื่อว่าเป็นการให้แสงสว่าง
  และความสันติสุขร่มเย็น
  และเป็นการเทิดทูลพระศาสนา
  ให้สถิตย์สถาพร เจริญรุ่งเรืองสืบไป
  เป็นอานิสงส์อันมั่นคง
  และสำเร็จ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

  ขอให้เธอทั้งหลายจงมีความตั้งใจ
  ประพฤติปฏิบัติธรรม ทั้งส่วนตน
  และเผยแพร่หลักธรรมคำสอน
  ในพระศาสนา ด้วยความตั้งใจ
  และมั่นคงเพื่อส่วนรวม ให้เจริญ
  ร่มเย็นในหลักธรรมเทอญ
  เจริญสุข เจริญพร

  พระสังวรวิมล

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 5. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  9012B803-F765-411D-A744-284FCE79D1F3.jpeg การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
  การให้ทานที่ได้บุญ คือให้ใน
  สิ่งที่มีประโยชน์
  ให้เพื่ออนุเคราะห์
  ให้เพื่อบูชาคุณ
  สิ่งที่ให้แล้วไม่ได้ประโยชน์
  ไม่ได้บุญ เช่น
  สุรา อาวุธ เครื่องการพนัน
  ดั่งนี้ เป็นต้น

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 6. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  D5FDE177-D9C2-4EDF-BA8D-3DD022D2BC0F.jpeg
   
 7. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  253B91B8-07FB-4E12-8BAE-17411E35947F.jpeg
   
 8. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  C57FF831-45DE-4FAD-9545-76D3E8B3AA45.jpeg พ่อ แม่ ก็เป็นครู
  ฉนั้น พ่อแม่ ต้องสอนให้ลูกเป็นคนดี
  ถ้าเราสอนลูกให้เป็นคนดี
  ก็เท่ากับเราให้ความสุขแก่ลูก
  ลูกจะเก่งหรือไม่เก่ง ดั่งใจเรานั้นไม่สำคัญ
  ขอให้เป็นคนดี ก็น่าจะพอ
  จำไว้

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 9. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  CB344F45-E142-422C-B5AB-3BE1F86DA78D.jpeg ความผิดพลาด หรืออะไรที่ล่วงไปแล้ว ก็ล่วงไป
  คือ แก้ไขไม่ได้
  ฉนั้น ความผิดพลาดในคราวต่อไป
  ก็ไม่ควรให้เกิดขึ้น
  จึงไม่ต้องคอยแก้ไข
  เรียกว่า ต่อแต่นี้ไป
  ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
  จะได้ไม่ต้องห่วง ในเรื่องที่จะต้องแก้ไข
  แก้สิ่งผิดพลาด
  คือ ใช้หลักธรรม สติปัญญา
  ความรอบคอบ ถึงลงมือทำ
  เรียกว่า ไม่ประมาท มีสติ
  ข้อสำคัญคือ ใช้หลักธรรม
  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง
  ความผิดพลาดย่อมมีน้อย
  หรือไม่ผิดพลาดเลย
  จำไว้

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 10. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  65A78B6E-3300-460B-8DCA-FEC4FEE34771.jpeg
   
 11. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  8FB89E43-BC14-4B99-9702-D9647788570A.jpeg การให้ธรรมะคือการให้ความดี ความดีย่อมนำสุขมาให้
  สุขสัส ทาตา เมธาวี สุขังโส อธิคจฉติ
  ผู้มีปัญญาให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

  ขอให้เธอทั้งหลาย จงช่วยกันเผยแพร่ธรรม
  คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ การให้ธรรมมะ คือการ
  ให้ความดี ความจริง คือธรรมมะนั้นคือความดี
  คือความจริง อานิสงฆ์การให้ธรรมเป็นธรรมทาน
  จะสนองให้เธอทั้งหลาย เป็นผู้มีปัญญา สว่างไสว
  เฉลียวฉลาด ทั้งในปัจจุบัน และอนาตค
  เป็นบุญใหญ่ ที่ควรทำ
  ทำได้ ดีมาก

  พระสังวรวิมลเถร

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 12. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  3EF0FDF2-21DF-42AC-9890-9537E2E36DAD.jpeg
   
 13. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  B93831CF-902C-44F4-B8DD-BA8199525593.jpeg
   
 14. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  BD4A01CD-7527-46D9-A819-BAC07886F832.jpeg
   
 15. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  FBA5EA00-4311-48DF-A7FB-99610FECEBC4.jpeg
   
 16. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  2546AD5B-37CD-44EE-85DB-4508DF1241AE.jpeg ถ้าเราไม่มีเครื่องบูชาต่างๆ
  เช่น ธูปเทียน ดอกไม้
  ที่จะบูชา คุณพระรัตนตรัย
  ก็ใช้การประพฤติปฏิบัตินั่นแหล่ะบูชาท่าน
  บูชาพระรัตนตรัย
  น้อมบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติ บูชา
  บำเพ็ญ เจริญภาวนา รักษาศีล
  กาย วาจา ใจ บูชาคุณพระรัตนตรัย
  ก็จะได้ชื่อว่า เป็นการบูชา
  ที่เรียกว่า ปฏิบัติบูชา
  เรียกว่า บูชาด้วย กายวาจาใจ
  ด้วยความดี
  นี่ เป็นอย่างนี้

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 17. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  C54201F0-F71C-48C6-AC3E-9460CBE6CD2D.jpeg D9FCB50B-C743-48B7-A6A7-919CAE147F79.jpeg
   
 18. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  4B27E0C3-D596-4F39-811A-E415A4A93435.jpeg นิพพาน ไม่ต้องไปหาที่ไหน
  นิพพาน ไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัย
  นิพพาน อยู่ที่ตัวเรานี่แหล่ะ
  พระพุทธเจ้าบอกทางไว้แล้ว
  อยู่ที่ตัวเราเท่านั้น
  ตั้งใจแน่วแน่ เด็ดเดี่ยว
  นี่ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ เอาชีวิตเข้าแลก
  ปรารภความเพียร
  ตัณหา อวิชา อาสวะ กำจัดให้สิ้น
  คนเราอยู้ได้ไม่นาน
  วันเดือนปีล่วงไป
  ความชราเกิดขึ้นทุกขณะ
  ขอให้เธอทั้งหลายจงอย่าประมาทเลย

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 19. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  A59D367A-55CA-4A4E-BA26-7A93C654EE07.jpeg การคบคนพาลนั้นให้โทษ
  คนพาลย่อมชักนำเราไปในทางที่ผิด
  ฉนั้น ทางที่ผิดคือทางชั่ว
  ย่อมให้โทษ
  การคบคนพาล เท่ากับก่อทุกข์ให้ตนเอง
  เสียชื่อเสียง ถูกเกลียดชัง
  ผู้คนไม่นับถือ ไม่มีสง่าราศรี
  ไม่มีศิริมงคล ไม่ปลอดภัย
  ทำลายประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
  ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของตน
  สุดท้าย ก็ตกสู่ อบายภูมิ
  เหล่านี้คือโทษ
  ในการคบคนพาล
  ที่จะชักนำเราไปสู่ทางผิด
  ทั้งทางโลก และทางธรรม
  เป็นต้น
  เธอทั้งหลาย ไม่ควรทำตัวเป็นคนพาล
  และไม่ควรคบกับคนพาล

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 20. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  D0C1F802-F9CA-4790-9505-35B5BCC227B9.jpeg ผู้ดีคืออะไร
  คนมั่งมี ถ้าเป็นคนดีก็เรียกว่า ผู้ดี
  คนยากจน ถ้าเป็นคนดีก็เรียกว่า ผู้ดี
  ฉนั้น คำว่าผู้ดี เป็นผู้ดี
  ถ้ามั่งมีแล้ว ไม่มีศีลธรรม ก็จะเป็นผู้ดีไปไม่ได้
  คนยากจน ถ้าไม่มีศีลธรรม ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ดีไม่ได้
  ฉนั้น การเป็นผู้ดี ไม่ได้อยู่ที่มั่งมีหรือยากจน
  อยู่ที่ความเป็นคนดีมีศีลธรรม
  เธอทั้งหลาย ถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรม
  ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้ดี
  ให้เข้าใจให้ถูก

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   

แชร์หน้านี้

Loading...