ธรรมวิวัฒน์'s Recent Activity

 1. ธรรมวิวัฒน์ ตอบกระทู้ เพิ่มบุญ-สร้างบารมี เพื่อพระโพธิญาณ.

  วันที่ 13 ส.ค.65 1.ร่วมทำบุญออนไลน์ วัดท่าซุง 2.ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต 3.สวดคาถาเงินล้าน 108 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา...

  13 สิงหาคม 2022
 2. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เชิญร่วมบริจาคซื้อ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา.

  ร่วมบุญซื้อ Server เวปพลังจิต 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  012225155610791434.jpeg 13 สิงหาคม 2022
 3. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2564.

  ร่วมทำบุญ ค่า hosting = 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  012225155500694331.jpeg 13 สิงหาคม 2022
 4. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2564.

  ร่วมทำบุญ ค่า hosting = 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  012225092041390899.jpeg 13 สิงหาคม 2022
 5. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ ลมสบาย อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2564.

  ขอแจ้ง ร่วมบุญค่าเช่า HOST เว็บพลังจิต # 493-0-35939-2 1. โอน 300 บาท 16/4/2021 2:02:02 2. โอน 100 บาท 29/5/2021 14:25:23 3....

  13 สิงหาคม 2022
 6. ธรรมวิวัฒน์ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เชิญร่วมบริจาคซื้อ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา.

  ร่วมบุญซื้อ Server เวปพลังจิต 10 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ

  012225092100791708.jpeg 13 สิงหาคม 2022
 7. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ supatorn อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2564.

  ร่วมทำบุญ ค่า hosting $20.00 USD 1 August 2022 Transaction ID 47B32110WA568893N อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

  13 สิงหาคม 2022
 8. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ ภีมพัฒน์ พุทธบูชา อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมบริจาค ค่า Hosting ของเว็บพลังจิต ปี 2552 ...2558 -2559 -2560 - 2561 -2564.

  สาธุอนุโมทนาบุญครับ

  012212233021590434.jpeg 13 สิงหาคม 2022
Loading...