บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: จ้า94028283 ได้เข้าห้อง. 27 กรกฎาคม 2021 at 20:44
 • Chat Bot: มิลินท์ ได้เข้าห้อง. 27 กรกฎาคม 2021 at 06:06
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้ออกจากห้อง 26 กรกฎาคม 2021 at 18:11
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้เข้าห้อง. 26 กรกฎาคม 2021 at 17:52
 • Chat Bot: yoNattaphon ได้เข้าห้อง. 26 กรกฎาคม 2021 at 17:42
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้ออกจากห้อง 26 กรกฎาคม 2021 at 17:25
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้เข้าห้อง. 26 กรกฎาคม 2021 at 17:25
 • Chat Bot: นายธรรมปพน ได้เข้าห้อง. 26 กรกฎาคม 2021 at 17:16
 • Chat Bot: Sumo koko ได้เข้าห้อง. 26 กรกฎาคม 2021 at 16:52
 • Chat Bot: พระมหาญาณภัทร ชินว๋โส ได้เข้าห้อง. 26 กรกฎาคม 2021 at 16:34
 • Chat Bot: ผู้ผ่านมา ได้เข้าห้อง. 26 กรกฎาคม 2021 at 16:25
 • อนัตตา: อยู่กับปัจจุบันนะ มีสติกับปัจจุบัน 26 กรกฎาคม 2021 at 16:11
 • Chat Bot: udomsaknight ได้เข้าห้อง. 26 กรกฎาคม 2021 at 04:15
 • Chat Bot: pataweeton ได้ออกจากห้อง 25 กรกฎาคม 2021 at 19:15
 • Chat Bot: pataweeton ได้ออกจากห้อง 25 กรกฎาคม 2021 at 19:15
 • Chat Bot: pataweeton ได้เข้าห้อง. 25 กรกฎาคม 2021 at 19:14
 • Candy_1Y: สวัสดีค่ะ 25 กรกฎาคม 2021 at 18:54
 • Chat Bot: Candy_1Y ได้เข้าห้อง. 25 กรกฎาคม 2021 at 18:53
 • Chat Bot: pongio ได้เข้าห้อง. 25 กรกฎาคม 2021 at 09:30
 • Chat Bot: BIGBANG.POWER ได้ออกจากห้อง 24 กรกฎาคม 2021 at 23:11
 • Chat Bot: BIGBANG.POWER ได้เข้าห้อง. 24 กรกฎาคม 2021 at 23:09
 • Chat Bot: Fourthman ได้เข้าห้อง. 24 กรกฎาคม 2021 at 10:14
 • Chat Bot: Teenee102 ได้เข้าห้อง. 24 กรกฎาคม 2021 at 10:10
 • Chat Bot: kriengkripob ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: ดวิน ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: jbtsaccount ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: คน153 ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: TeCho ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: พระจันทร์แดง ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: romegat ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: นะ จัง งัง ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: Fourthman ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: Yammies ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: สันตุฏฐี ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: yui_61 ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • นะ จัง งัง: [​IMG] 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: นะ จัง งัง ได้เข้าห้อง. 20 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: Tony8625 ได้เข้าห้อง. 19 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: Good Good ได้เข้าห้อง. 19 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: kittikorn ได้เข้าห้อง. 19 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: chantra_aor ได้เข้าห้อง. 19 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: catsand ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: birdyik ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: fmeko6336 ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: bee peung ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: paprica ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: watsritawee ได้ออกจากห้อง 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: watsritawee ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • Chat Bot: paprica ได้เข้าห้อง. 18 กรกฎาคม 2021
 • paprica: พระพุทธเจ้าบอกจักรวานมีการเกิดการดับเป็นธรรมดาตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ค้นพบว่าดาวฤกษ์มีการดับและฝุ่นละอองดาวมีเกิดการรวมตัวใหม่เป็นดาวอีกครั้ง 18 กรกฎาคม 2021
Loading...