เรื่องราว

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย รสมน, 8 พฤษภาคม 2011.

 1. รสมน

  รสมน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  1,451
  ค่าพลัง:
  +2,047
  ติรัจฉานกถา ๓๒ ประการ คือ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>​
  เรื่องพระราชา <o:p></o:p>​
  เรื่องโจร<o:p></o:p>​
  เรื่องมหาอำมาตย์ <o:p></o:p>​
  เรื่องภัย<o:p></o:p>​
  เรื่องรบ<o:p></o:p>​
  เรื่องข้าว <o:p></o:p>​
  เรื่องน้ำ <o:p></o:p>​
  เรื่องยาน<o:p></o:p>​
  เรื่องที่นอน<o:p></o:p>​
  เรื่องดอกไม้ <o:p></o:p>​
  เรื่องของหอม <o:p></o:p>​
  เรื่องญาติ <o:p></o:p>​
  เรื่องบ้าน <o:p></o:p>​
  เรื่องนิคม<o:p></o:p>​
  เรื่องนคร <o:p></o:p>​
  รื่องชนบท <o:p></o:p>​
  เรื่องสตรี <o:p></o:p>​
  เรื่องบุรุษ <o:p></o:p>​
  เรื่องคนกล้า <o:p></o:p>​
  เรื่องตรอก<o:p></o:p>​
  เรื่องท่าน้ำ <o:p></o:p>​
  เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว <o:p></o:p>​
  เรื่องเบ็ดเตล็ด <o:p></o:p>​
  เรื่องโลก <o:p></o:p>​
  เรื่องทะเล<o:p></o:p>​
  เรื่องความเจริญและความเสื่อม <o:p></o:p>​
  ด้วยประการนั้น เรียกว่า คามกถา<o:p></o:p>​
  ในคำว่า พึงป้องกันหูจากคามกถา เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า จากคามกถา.<o:p></o:p>​
  คำว่า <o:p></o:p>​
  พึงป้องกันหู คือพึงป้องกัน ห้าม สกัดกั้น <o:p></o:p>​
  รักษา คุ้มครองปิด ตัดขาด ซึ่งหู จากคามกถา<o:p></o:p>​
  เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า พึงป้องกันหูจาก<o:p></o:p>​
  คามกถา.<o:p></o:p>​
  บทว่า ติรจฺฉานกถ ได้แก่ เรื่องที่ขัดขวางทางสวรรค์และนิพาน<o:p></o:p>
  เพราะเป็นเรื่องที่ไม่นำสัตว์ออกทุกข์. บรรดาดิรัจฉานกถานั้น กถา<o:p></o:p>
  คือเรื่องที่ปรารภพระราชาแล้วดำเนินไปโดยนัยเป็นต้นว่า พระเจ้ามหา-<o:p></o:p>
  สมมติราช พระเจ้ามันธาตุราช พระเจ้าธรรมาโศกราช ทรงมีอานุภาพมาก<o:p></o:p>
  อย่างนี้ ชื่อว่าราชกถา. ในโจรกถาเป็นต้นก็นัยนี้. กถาคือเรื่องที่กล่าว<o:p></o:p>
  เกี่ยวกับเหย้าเรือน โดยนัยเป็นต้นว่า ราชาพระองค์โน้น งดงามน่าชม<o:p></o:p>
  ก็เป็นดิรัจฉานกถา. ส่วนกถาที่เป็นไปอย่างนี้ว่า พระราชาแม้พระองค์นั้น<o:p></o:p>
  มีอานุภาพมากอย่างนั้น . ถึงความสิ้นไป ดังนี้ ก็ยังตั้งอยู่ในความเป็น<o:p></o:p>
  กรรมฐาน. แม้ในเหล่าโจร กถาที่อาศัยกรรมของโจรเหล่านั้นเป็นไป โดย<o:p></o:p>
  นัยว่า มูลเทวโจรมีอำนาจมากอย่างนี้ เมฆมาลโจร มีอำนาจมากอย่างนี้<o:p></o:p>
  กถาที่เกี่ยวกับเหย้าเรือนว่า ใจพวกเขาเป็นคนกล้าหาญ ดังนั้น จึงเป็น<o:p></o:p>
  ดิรัจฉานกถา. แม้ในเรื่องการยุทธ์ทั้งหลายมีภารตยุทธ์เป็นต้น กถาที่เป็น<o:p></o:p>
  ไปโดยอำนาจความยินดีในกรรม ว่าคนโน้น ถูกคนโน้น ทำให้ตายอย่างนี้<o:p></o:p>
  ยิงอย่างนี้ ชื่อว่าดิรัจฉานกถา. ส่วนกถาที่เป็นไปอย่างนี้ว่า แม้คนเหล่า<o:p></o:p>
  นั้น ก็ถึงความสิ้นไป ย่อมเป็นกรรมฐานในกถาทุกกถา. <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  เอาบุญมาฝากได้ให้ธรรมทาน บอกบุญ<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  ขอเชิญให้ธรรมทานและบอกบุญกันนะครับ<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  ขอเชิญบูชาพระกริ่งรุ่นแรก ครูบาข่าย วัดหมูเปิ้ง เพื่อร่วมก่อสร้างกำแพงวัด<o:p></o:p>
  <HR align=center width="100%" color=white noShade SIZE=1>
  รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้าง...
  ๑.พระกริ่งรุ่นแรก เนื้อเงิน จัดสร้าง ๓๐ องค์ เท่าจำนวนสั่งจอง (หมดแล้ว)
  ๒.พระกริ่งรุ่นแรก เนื้อทองทิพย์ จัดสร้าง ๑,๐๐๐ องค์ บูชาองค์ละ ๒๐๐ บาท

  ท่านที่มีความสนใจอยากร่วมทำบุญสร้างกำแพงกับหลวงปู่ครูบาข่าย สามารถโทรติดต่อสอบถามพระลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้ที่ พระธิติ ญาณเมธี(หลวงพี่บี) โทร 083-5167918 (ต่างจังหวัดเพิ่มค่าจัดส่ง ๕๐ บาทนะครับ)<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเทวดาประจำองค์พระแก้วมรกตร่วมกับองค์หลวงปู่เณรคำ<o:p></o:p>
  <HR align=center width="100%" color=white noShade SIZE=1>
  บริจาคโดยการโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามบัญชีโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้


  1.ธนาคารไทยพาณิชย์ พระวิรพล สุขผล เพื่อสร้างมหาวิหารครอบองค์พระแก้ว
  บัญชีออมทรัพย์ สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 530-278369-7

  2.ธนาคารไทยพาณิชย์ พระวิรพล สุขผล เพื่อสร้างเครื่องทรงองค์พระแก้ว 3 ฤดู
  บัญชีออมทรัพย์ สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 530-278370-2


  3.ธนาคารไทยพาณิชย์ พระวิรพล สุขผล เพื่อภาระกิจเผยแผ่ศาสนธรรม
  บัญชีออมทรัพย์ สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 530-278372-8

  เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งแฟ็กซ์มาที่ 045-818198
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  เชิญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างเสาธง ถมดิน และปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนโรงเรียนวัดบางนมโค
  <!-- google_ad_section_end --><o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  ขอเชิญร่วมสร้างศาลา พระอุโบสถกลางน้ำ พระพุทธรูปหน้าตัก <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="3 เมตร">3 เมตร</st1:metricconverter>
  <!-- google_ad_section_end --><o:p> </o:p>
  เจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอาตมาภาพ พระอธิการ เจริญ วัดหนองหอไตร อ. นาแก จ. นครพนม มีวัตถุประสงค์จัดสร้างพระพุทธรูป
  หลวงพ่อมหาปราถนาและศาลาพระอุโบสถ์กลางน้ำซึ่งเป็นบ้นเกิดขององค์หลวงปู่คำพัน โฆษปญฺโญ จึงได้มีวัตถุประสงค์จัดสร้างเพื่อบูชาเป็นพุทธคุณ
  ธรรมคุณ สังฆะคุณ และบูชาพระคุณหลวงปู่ด้วยอาตมาจึงจัดดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากเนื้อที่บริเวณวัดไม่มากเลยสร้างเป็นศาลาพระอุโบสถกลางน้ำซึ่งเป็นการยากในการก่อสร้างสักหน่อยจึงประกาศบอกบุญ
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  เชิญร่วมสร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก39นิ้ว วัดป่าศรีวิไล หนองหาน อุดรธานี
  <!-- google_ad_section_end -->เชิญร่วมบุญได้ที่
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 864-0-11558-3
  ธนาคารกรุงไทย สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
  ชื่อ พระครูภาวนาปัญญาโสภณ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  หลวงปู่คำผิว สุภโน (พระครูภาวนา ปัญญาโสภณ) เจ้าอาวาส
  โทรศัพท์มือถือหมายเลข 0857485436

  นาย<st1:personName w:st="on" ProductID="กุศลมงคล สุวรรณกูฏ">กุศลมงคล สุวรรณกูฏ</st1:personName> พนักงานบมจ.ทีโอที 0893006902,0893201413
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  ด้วยปัจจุบันทางวัดมีความประสงค์ที่จะปั้นเทวดาเพื่อตั้งไว้ล้อมรอบพระบรมธาตุเจดีย์ และ รอบบริเวณด้านหน้าวัด จำนวน ๕๐ องค์
  ดังนั้นจึงขอแรงศรัทธาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพปั้นเทวดา จำนวน ๕๐ องค์ ๆ ละ ๒๕๐ บาท ตามกำลังทรัพย์ของแต่ละท่าน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" หมายเลขบัญชี 545-0-14343-5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่..พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
   

แชร์หน้านี้

Loading...