อย่าให้เขาหลอกเลย ,ดูแลตัวเองดีๆ

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย supako, 10 กรกฎาคม 2016.

 1. supako

  supako เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  2,213
  ค่าพลัง:
  +3,407
  หมวดที่ ๔ ว่าด้วยการทำไปตามอำนาจกิเลส(ธรรมะจากพระไตรปิฏก) ที่ประชาชนชาวพุทธ ควรจะเรียนรู้

  ภิกษุที่เรียกว่าเป็นมหาโจร

  เมื่อโจรปล้นชาวเมือง
  ท่านทั้งหลาย มหาโจรห้าพวกเหล่านี้ มีอยู่ในโลก หาพบเจอในโลก.
  ห้าพวกคืออะไรบ้าง

  (๑) ท่านทั้งหลาย ความคิดของมหาโจรบางพวกในกรณีนี้มีว่า “เมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมเรา เที่ยวไปในย่านหมู่บ้าน ,ตำบลและเมืองหลวง, กระทำการฆ่าเอง หรือใช้ให้บริวารฆ่า, ทำการตัดเอง หรือใช้ให้บริวารตัด, ทำการเผาเอง หรือใช้ให้บริวารเผา” ดังนี้. ครั้นกาลต่อมามหาโจรนั้นมีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวไปในย่านหมู่บ้าน,ตำบล และเมืองหลวง, ทำการฆ่าเอง และให้บริวารฆ่า, ทำการตัดเอง และให้บริวารตัด, ทำการเผาเอง และให้บริวารเผา. ข้อนี้ฉันใด

  ท่านทั้งหลาย ความคิดของภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ มีว่า “เมื่อไรหนอ เราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมเรา เที่ยวจาริกไปในย่านหมู่บ้าน ตำบล และเมืองหลวง, เป็นที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ของพวกคฤหัสถ์และบรรพชิต, เป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร” ดังนี้.

  ครั้นกาลต่อมา ภิกษุลามกนั้นได้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวจาริกไปในย่านหมู่บ้าน ตำบลและเมืองหลวง, เป็นที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ของพวกคฤหัสถ์และบรรพชิต, เป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย–เภสัชบริกขาร ; ฉันนั้นเหมือนกัน.

  ท่านทั้งหลาย ภิกษุลามกนี้ จัดเป็น มหาโจรพวกแรก ซึ่งมีอยู่ในโลก หาพบเจอในโลก.

  (๒) ท่านทั้งหลาย มีพวกอื่นอีก, ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ย่อมเล่าเรียนธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้ว ยกตนว่ารู้เอง
  (หรือนำไปหาลาภผลเพื่อตน).

  ท่านทั้งหลาย ภิกษุลามกนี้ จัดเป็น มหาโจรพวกที่สอง ซึ่งมีอยู่ในโลก หาพบเจอในโลก.

  (๓) ท่านทั้งหลาย พวกอื่นอีก, ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ย่อมตามกำจัดพรหมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์ ด้วยสิ่งอันไม่ใช่เรื่องของพรหมจรรย์ อันปราศจากมูลความจริง.

  ท่านทั้งหลาย ภิกษุลามกนี้ จัดเป็น มหาโจรพวกที่สาม ซึ่งมีอยู่ในโลก หาพบเจอในโลก.

  (๔) ท่านทั้งหลาย พวกอื่นอีก, ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ย่อมสงเคราะห์และพูดจาและเกลี้ยกล่อมพวกคฤหัสถ์ ด้วยครุภัณฑ์และครุบริกขารอันเป็นของสงฆ์ คือของปลูกสร้างในอาราม พื้นที่อาราม วิหาร พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หม้อโลหะ อ่างโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ พร้า ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน เชือก ไม้ไผ่ หญ้าสำหรับมุง หญ้าปล้อง หญ้า ดินเหนียว สิ่งของที่ทำด้วยไม้และสิ่งของที่ทำด้วยดิน เหล่านั้น.

  ท่านทั้งหลาย ภิกษุลามกนี้ จัดเป็นมหาโจรพวกที่สี่ ซึ่งมีอยู่ในโลก หาพบเจอในโลก.

  (๕) ท่านทั้งหลาย ภิกษุพวกสุดท้าย จัดเป็น มหาโจรชั้นเลิศ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา พร้อมทั้งมนุษย์ คือ ภิกษุลามก กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีจริง ไม่เป็นจริง.

  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
  ท่านทั้งหลาย เพราะว่า เธอบริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง ด้วยอาการอันเป็นขโมย.

  “ภิกษุใด แสดงตัวเองซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจเป็นอย่างอื่นไป, การบริโภคปัจจัยด้วยอาการแห่งขโมยของเธอนั้น เป็นเช่นเดียวกับนายพราน ผู้ล่อลวงดักสัตว์กิน ฉะนั้น. คนเป็นอันมาก ที่มีผ้ากาสาวพัสตร์คลุมคอ แต่มีความ เป็นอยู่ลามก ขาดการสำรวม, พวกคนลามกเหล่านั้น ต้องไปเกิดในนรก เพราะการกระทำกรรมอันหยาบช้า. มันกินก้อนเหล็ก ซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัด ยังจะดีกว่า, คนทุศีล ไม่มีการสำรวม บริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง เป็นการไม่เหมาะสมเลย”.

  บาลี พระพุทธภาษิต มหาวิ. วิ. ๑/๑๖๙/๒๓๐, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี.
  แก้ไขบางส่วนเพื่อให้อ่าน ได้ง่ายและไม่มึนงง
   
 2. supako

  supako เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  2,213
  ค่าพลัง:
  +3,407
  ภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ นั่นมาแน่มาเรื่อยๆ แรงขึ้นๆ
  การเตรียมตัว แค่ การทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง อย่าเจ็บ อย่าไข้
  กาเตรียมใจ แค่ มาแน่ๆ ตอนนี้ดูประเทศอื่นไปก่อน ดูเขาเป็นประสบการณ์ไปก่อน เขาเจอยังงัย อยู่ได้ยังงัย เวลามาถึงเราจะต้องทำยังงัย
  อย่า ไปเตรียมนั่นเตรียมนี่ให้ เหนื่อยๆเปล่า
   
 3. jityim

  jityim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  3,416
  ค่าพลัง:
  +3,193
  กระทู้นี้เกี่ยวกับ jityim หรือเปล่าค่ะ

  http://palungjit.org/threads/มหันตภัยชำระโลกล้างระบบสู่ความสมดุลครั้งที่-4-แน่หรือ.566226/

  ช่วยแนะนำไข้ข้อข้องใจด้วยนะคะ จักขอบพระคุณมากค่ะ แล้วเห็นอย่างไรกับข้อความในกระทู้นี้นะค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...