สมเด็จนางพญา สก.รุ่นเฉลิมพระขนมพรรษา ๖ รอบ

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย ลุงชาลี, 30 พฤษภาคม 2012.

 1. ลุงชาลี

  ลุงชาลี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,960
  ค่าพลัง:
  +4,762
  ขอมอบ พระสมเด็จนางพญา สก.รุ่นเฉลิมพระขนมพรรษา ๖ รอบ

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=695 border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#e8e8e8 height=22>รายละเอียดของ</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>พระสมเด็จนางพญา สก. ชุดเนื้อผง 7 สี เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีนาถ ปี47 สภาผู้แทนราษฎร

  พระสมเด็จนางพญา สก.(สก. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)วัดถ้ำสิงห์โตทอง หลวงปู่โต๊ะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (พระชนมายุ 72 พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการการบินนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ได้สร้าง พระพุทธรัชมงคลประชานาถ สมเด็จนางพญา ส.ก.
  พิธีการจัดสร้าง
  เพื่อให้การจัดสร้างวัตถุมงคลฯ ครั้งนี้ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ จึงได้กำหนดวิธีการประกอบพิธีอย่างถูกต้องตามประเพณีโบราณ ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อให้ได้วัตถุมงคลที่เข้มขลังเอกอุไปด้วยพลังแห่งพุทธาภิเษกมวลสาร ชนวนโลหะ ที่ใช้ในการสร้างวัตถุมงคลฯ พิธีเททองและพิธีมหาพุทธาภิเษกรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง
  พิธีพุทธาภิเษกมวลสารพระเนื้อผง การลงทอง และจารแผ่นพระยันต์จะประกอบพิธีพุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร ณ พระอุโบสถวัดสำคัญรวม 15 วัด รวมพุทธาภิเษก 16 ครั้ง
  เดือนมกราคม 2547
  ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 6 มกราคม ประกอบพิธี ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 27 มกราคม ประกอบพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  เดือนกุมภาพันธ์ 2547
  ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ ประกอบพิธี ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ครั้งที่ 4 วันเสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ ประกอบพิธี ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ครั้งที่ 5 วันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ ประกอบพิธี ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร
  เดือนมีนาคม 2547
  ครั้งที่ 6 วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม ประกอบพิธี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 7 วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม ประกอบพิธี ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 8 วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม ประกอบพิธี ณ วัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม (วัดโพธิ์) ก.ท.ม.
  เดือนเมษายน 2547
  ครั้งที่ 9 วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน ประกอบพิธี ณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 10 วันอังคาร ที่ 27 เมษายน ประกอบพิธี ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
  เดือนพฤษภาคม 2547
  ครั้งที่ 11 วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม ประกอบพิธี ณ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 12 วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม ประกอบพิธี ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
  เดือนมิถุนายน 2547
  ครั้งที่ 13 วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน ประกอบพิธี ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
  ครั้งที่ 14 วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน ประกอบพิธี ณ วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
  ครั้งที่ 15 พิธีเททองและพุทธาภิเษกทองชนวนโลหะ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเททองและเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งได้นำความกราบบังคมทูลแล้วในราวเดือนมกราคม 2547 สำหรับทองชนวนโลหะที่นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีรวมเป็นจำนวน 2,588 แผ่น ซึ่งได้จารแผ่นพระยันต์เพื่อพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ อย่างถูกต้องตามโบราณพิธี

  ครั้งที่ 16 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในราวเดือน มิถุนายน 2547
  มวลสารและชนวนโลหะที่จะนำมาสร้างพระกริ่งและพระเนื้อผงนั้น นอกจากการลงแผ่นพระยันต์ทองคำ นาก เงิน และทองแดงอย่างละ 108 แผ่น รวมทั้งนะปถมังอย่างละ 14 แผ่น แล้วยังได้ลงดวงประสูติ และดวงตรัสรู้ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกชุดละ 2 แผ่น อีกทั้งยังได้นำชนวนโลหะจากโครงการสร้างพระสำคัญๆ มารวมในการสร้างวัตถุมงคลฯ ในครั้งนี้ด้วย
  คณะกรรมการ ดำเนินโครงการฯ ได้รับความเมตตาอย่างดียิ่งจากพระคณะจารย์ผู้ทรงวิทยาคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 รูป รวม 684 รูป ได้เมตตาอธิษฐานจิตและลงจารแผ่นโลหะรวมทั้งได้รับมวลสารผงเถ้าธูปและดินจากสังเวชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศอินเดีย เนปาล และสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศจีน รวมทั้งชนวนโลหะจากการสร้างพระกริ่ง 90 พรรษาสมเด็จย่า ปี 2533 ชนวนโลหะ จากการสร้างวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535 และชนวนโลหะจากการสร้างวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2542
  ส่วนหนึ่งของพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมจารแผ่นพระยันต์
  1. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา
  2. พระเทพสิทธิมุนี (วิชัย)วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี
  3. พระรัตนกวี(เสาร์ อภินนฺโท) วัดศรีบุญเรือง จ.เลย
  4. หลวงพ่อละเอียด เขมโก วัดพิกุลทอง จ.นนทบุรี
  5. หลวงปู่เจิม พุทธฺวโส วัดหนองน้ำขุ่น จ.ระยอง
  6. หลวงพ่อพูลทรัพย์ กนฺตสีโล วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
  7. หลวงเตี่ยสุรเสียง ปญฺญาวชิโร วัดป่าเลิงจาน จ.มหาสารคาม
  8. หลวงพ่ออุตตมะ อุตตมรมฺโภ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
  9. หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
  10. ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่
  11. หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
  12. หลวงพ่อละเอียด อินฺทวํโส วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา
  13. หลวงพ่อแย้ม ปิยวณฺโณ วัดตะเคียน จ.นนทบุรี
  14. หลวงพ่อเก๋ ถาวโร วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี
  15. หลวงพ่อเพิ่ม อตฺทีโป วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
  16. หลวงพ่อสงัด ปญฺญาวุโธ วัดกระพังสุรินทร์ จ.ตรัง
  17. หลวงปู่ดี จตฺตมโล วัดพระรูป จ.สุพรรณ
  18. หลวงปู่นิล อุปฺสโม วัดเขาเข็มทอง จ.นราธิวาส
  19. หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
  20. หลวงพ่อท้วม เขมจาโร วัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี
  21. หลวงพ่อเฉลิม เขมทสฺสี วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
  22. หลวงพ่อรวย ปาตาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
  พระสมเด็จนางพญา สก. ผงพระพิมพ์ มี 7 สี ได้แก่
  สีอิฐ หมายถึง พื้นดิน
  สีดำ หมายถึง ภูเขา
  สีขาว หมายถึง ท้องฟ้า
  สีเขียว หมายถึง เหล่าเทวดา
  สีเหลือง หมายถึง จักรวาล
  สีแดง หมายถึง สุริยะ
  สีเทา หมายถึง น้ำ
  พระสมเด็จนางพญา สก. ชุดเนื้อผง 7 สี เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีนาถ ปี47 สภาผู้แทนราษฎร


  ขอขอบพระคุณข้อมูลจากhttp://www.amulet.in.th/product.php?id=70#albums เพียงแต่ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่สนใจ ลงชื่อไว้ในกระทู้นี้ เรียงตามลำดับสัก ๕๕ ท่าน แล้ว ลุงชาลี จะส่งมอบไปให้ถึงบ้านเลยทางไปรษณีย์ (เขียนชื่อ สกุล สถานที่ส่งจดหมายให้ชัดเจนนะขอรับ) สาธุ สาธุ ขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายด้วยขอรับ

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2012
 2. aipamz

  aipamz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  622
  ค่าพลัง:
  +207
  อยากได้ค่ะ มีกติกายังไงบ้างคะ :cool:
   
 3. 3rex

  3rex เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  218
  ค่าพลัง:
  +1,002
  ขอรับครับ ไม่ทราบว่ามีกฏกติกาอย่างไรบ้างครับ
   
 4. Satangclub

  Satangclub เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  2,705
  ค่าพลัง:
  +4,423
  ลำดับที่ 1 อนุโมทนาบุญด้วยครับ

  นายณรงค์วิทย์ คงรักษา
  10 ม.5 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
   
 5. yoo1

  yoo1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +137
  อนุโมทนาค่ะ
  ลำดับที่ 2

  ธนภร ตั้งสิริเจริญรัตน์
  48/43 ม. 3 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
   
 6. thaiisuzu

  thaiisuzu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2011
  โพสต์:
  838
  ค่าพลัง:
  +776
  ลำดับที่๓
  นายพงศ์ศักดิ์ แซ่ลิ่ง
  บ.อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  38ก หมู่9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำดรงใต้ อ.พระประแดง
  จ.สมุทรปราการ 10130
   
 7. jowpoy

  jowpoy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +758
  ลำดับที่ 4
  นายกิตติคุณ บุญชู
  39 ม. 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
  โมทนาสาธุครับ
   
 8. pho2601

  pho2601 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  868
  ค่าพลัง:
  +1,040
  ลำดับที่ 6
  ขอรับด้วยครับ
  วรุณ บุษราคัมวดี
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
  90 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2012
 9. ลุงชาลี

  ลุงชาลี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,960
  ค่าพลัง:
  +4,762
  เพียงแต่ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่สนใจ ลงชื่อไว้ในกระทู้นี้ เรียงตามลำดับสัก ๕๕ ท่าน แล้ว ลุงชาลี จะส่งมอบไปให้ถึงบ้านเลยทางไปรษณีย์ (เขียนชื่อ สกุล สถานที่ส่งจดหมายให้ชัดเจนนะขอรับ) สาธุ สาธุ ขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายด้วยขอรับ

  <!-- google_ad_section_end -->ลงชื่อเรียงลำดับ ใครมาก่อน ก็ลำดับที่ ๑ จนถึงลำดับที่ ๕๕ เขียนชื่อ สกุล บ้านเลขที่ สถานที่รับพระนั่นแหละให้ชัดเจน แล้วลุงชาลีจะทยอยส่งไปให้ทางไปรษณีย์
   
 10. nonnym14

  nonnym14 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  46
  ค่าพลัง:
  +32
  ลำดับที่ 8
  ขอบคุณครับ
  ชญานนท์ ศิริวิภานันท์
  52/23 ซ.จอมทอง 13
  ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง
  เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
  ขอบคุณครับ
   
 11. bootsarakham

  bootsarakham เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  143
  ค่าพลัง:
  +226
  ลำดับที่ 9
  ขอรับด้วยค่ะ
  วิลาพร สุพรมวัน
  79/8 หมู่ 4 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
   
 12. นายเอ็กส์

  นายเอ็กส์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  200
  ค่าพลัง:
  +142
  ลำดับที่ 11

  นายราเชณ แจ่มจรัสศรี
  123/14 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้
  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ขออนุโมทนาด้วยนะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2012
 13. chalakorns

  chalakorns เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  449
  ค่าพลัง:
  +490
  ลำดับที่11
  ขออนุโมทนาด้วยนะครับ

  นายชลากร สิงหธนาพร
  บ.DXN
  54 อาคารบีบี ชั้น12 ห้อง1202
  ถ.สุขุมวิท21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา
  กรุงเทพฯ 10110

  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
   
 14. aipamz

  aipamz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  622
  ค่าพลัง:
  +207
  ลำดับที่12
  วิษชนันท์ ตัณฑสุริยะ
  159/1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  ขอบพระคุณค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2012
 15. AYIRIS

  AYIRIS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  642
  ค่าพลัง:
  +541
  ลำดับที่ 14
  ศิริญะ เขียวขำ
  33/2ม.2 ต.บึงบา อ.หนองเสือ
  จ.ปทุมธานี 12170
  อนุโมทนาด้วยครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 พฤษภาคม 2012
 16. พ่อน้องหนุน

  พ่อน้องหนุน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,374
  ค่าพลัง:
  +5,576
  ลำดับที่ ๑๖
  นายสัญชาติ เชียงการ
  ศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
  ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง
  จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
  ขออนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลและขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ./
   
 17. atfirst

  atfirst เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +155
  ลำดับที่17
  อภินันท์ เพ็ญพานิชย์ (ห้อง317)
  สมศิริ อพาร์ทเมนท์ 30/259
  ซ.งามวงศ์วาน47 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
   
 18. neoped

  neoped เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  233
  ค่าพลัง:
  +378
  ลำดับ18
  สุมิตร ประทุมรุ่ง
  10 หมู่ 3 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
  35120
  ขอบคุณครับ
   
 19. จิตพุทธ

  จิตพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  779
  ค่าพลัง:
  +1,139
  ลำดับที่ 19
  นายประเทือง อ้วนเปี้ย
  เลขที่ 6 ซ.ปรีดีพนมยงค์21 ถ.สุขุมวิท71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ขอบคุณครับ.....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2012
 20. kkung1234

  kkung1234 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  694
  ค่าพลัง:
  +6,088
  ลำดับที่ 21
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
  ชัยวัฒน์ เดชตระกูลวงศ์
  59/42 หมู่ 3 หมู่บ้านเปี่ยมสุข
  ซ.รัตนาธิเบศร์ 34 ถ.รัตนาธิเบศร์
  ต.บางกระสอ อ.เมือง
  จ.นนทบุรี 11000
  ขอบพระคุณครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2012

แชร์หน้านี้

Loading...