ร่วมบุญสร้างสะพานให้ผู้คนได้ใช้เดินทางเข้าวัดทําบุญ ณ วัดสันต้นแฟน อ.เมือง จ.เชียงราย

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 26 มิถุนายน 2022.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  32,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +46,398
  1VCzMVzUNxR-luVXd&_nc_ohc=l9v_I4qErTYAX_jpV14&tn=JRCHWNDUyEJDIlDv&_nc_zt=23&_nc_ht=video.fbkk8-4.jpg

  #สร้างสะพาน #อานิสงส์แรง
  บุญที่ทำให้ไปเกิดเป็นพระอินทร์..การงานก็จะมีความมั่นคง จะมีแต่คนหยิบยื่นน้ำใจให้อยู่เสมอ เป็นที่รักของคนรอบข้าง และหยิบยื่นตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น
  ร่วมทำบุญได้ที่
  ธนาคารกรุงไทย
  เลขบัญชี- 842-0-17300-2
  ชื่อบัญชี วัดสันต้นแฟน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
  อานิสงส์ของการทำบุญสร้างสะพาน ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างสะพาน จะได้รับอานิสงส์ในผลบุญนั้นอย่างสูงส่ง คือในยามยาก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือ จะมีแต่คนหยิบยื่นน้ำใจให้อยู่เสมอ เป็นที่รักของคนรอบข้าง การงานก็จะมีความมั่นคง ถึงเริ่มกระทำสิ่งใดไม่นาน ก็จะมีผู้ใหญ่เห็นความตั้งใจ และหยิบยื่นตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นให้ ชีวิตครอบครัวก็เหมือนกับสะพาน ซึ่งแข็งแกร่ง มั่นคง อานิสงส์นี้ส่งผลให้เห็นทางสว่างทุกครั้งที่มืดมนเหมือนมีคนมาชี้ทางให้ อุปสรรค ก็จะพบกับทางแก้ หรือมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมอ อันตรายไม่มากล้ำกราย คิดทำสิ่งใดมีความหนักแน่น และมีความพยายามมากทำให้การนั้นๆ ส่งผลในทุกครา ไม่ค่อยพบกับความผิดหวังเท่าใด ตัดสินใจสิ่งใดจะมีแต่คนให้คำปรึกษาที่ดีอยู่เสมอ
  หากได้ศึกษาประวัติของพระอินทร์จะพบว่า การที่ได้ไปเกิดเป็นเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ ก็เพราะในสมัยท่านเกิดเป็นมนุษย์ชื่อ “มฆมาณพ” ท่านได้สมาทานวัตตบท ๗ ตลอดชีวิต อีกทั้งยังได้ทำบุญสำคัญมากอีกบุญหนึ่งก็คือ “คิดทำถนนหนทางเดินให้ราบเรียบ” เพื่อให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเดินทางอย่างสะดวกสบาย มีความสุข เมื่อคิดอย่างนี้แล้ว พอรุ่งเช้าก็ไม่รอช้า รีบออกจากบ้านไปตัดกิ่งไม้ถากถางหนทาง กระวีกระวาดเอาจอบมาขุดเกลี่ยดินหินทำถนนให้เรียบโดยลำพัง แม้จะเหนื่อยมากแค่ไหนก็ทำด้วยความปีติเบิกบาน จนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นความทุ่มเทขนาดนั้น จึงร้องถามขึ้นว่า..กำลังทำอะไร ?
  ท่านก็ตอบด้วยความปลื้มว่า.. “ฉันก็กำลังทำหนทางไปสวรรค์ของฉันสิ”
  เมื่อคนถามได้รับคำตอบอย่างนั้นแล้ว ก็อยู่ไม่ติด เกิดแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า อยากจะได้บุญบ้าง จึงมาช่วยกันสร้างถนนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย และด้วยความตั้งใจที่ช่วยกันทำถนนอย่างมีความสุขนี้เอง ทำให้ผู้คนที่ผ่านมาทยอยกันมาช่วยสร้างถนนรวมทั้งหมดเป็นจำนวน ๓๓ คน จนได้หนทางที่ราบเรียบยาว ๑-๒ โยชน์
  แม้มฆมาณพและสหายทั้ง ๓๓ คน จะสร้างถนนด้วยความบริสุทธิ์ใจจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ แต่อนิจจา..ยังมีคนไม่เข้าใจท่าน แถมใส่ร้ายท่านต่าง ๆ นานา และเอาเรื่องไปฟ้องพระราชา แต่สุดท้ายท่านและสหายทั้ง ๓๓ คน ก็ผ่านวิกฤตนั้นมาได้เป็นอัศจรรย์ แถมยังไม่ย่อท้อต่อการทำความดีแม้แต่น้อย และเนื่องจากท่านรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นคนมาใช้ถนนหนทางที่ท่านสร้าง จึงเกิดแรงบันดาลใจชวนกันสร้างศาลาเพื่อเป็นที่พักของมหาชนในหนทางใหญ่ ๔ แยกอีก
  ด้วยบุญที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังและปลื้มในบุญนี้เอง หลังจากละโลกไปแล้ว ท่านได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์หรือท้าวสักกเทวราช ส่วนสหายของท่านทั้ง ๓๓ คน ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสวยทิพยสมบัติอันประณีตวิจิตรอลังการอย่างมีความสุข...
  จะเห็นว่า..ขนาดบุญจากการสร้างถนนหนทางให้ผู้คนธรรมดาสัญจรไปมายังมีอานิสงส์แรงขนาดทำให้ไปเกิดเป็นถึงพระอินทร์เลย ถ้าหากสักครั้งหนึ่งในชีวิต เรามีโอกาสสร้างถนนหรือทำหนทางเดินในวัดให้พระภิกษุ สามเณร หรือสาธุชนคนแล้วคนเล่า ได้ใช้เส้นทางนี้เดินเข้ามาปฏิบัติธรรม กราบพระในโบสถ์ เราจะได้บุญขนาดไหน...
  พระอุตตรปาลเถระผู้เคยถวายสะพานด้วยจิตเลื่อมใส
  นอกจากนี้ ยังมีอานิสงส์ของการถวายสะพานปรากฏใน อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา ติกนิบาต ๑๒. อุตตรปาลเถรคาถา เรื่องมีอยู่ว่า..มีพระอรหันต์องค์หนึ่ง ชื่อ พระอุตตรปาลเถระ ซึ่งอดีตชาติเคยให้คนสร้างสะพานเพื่อถวายเป็นทางเสด็จแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยจิตเลื่อมใส และด้วยบุญนี้ หลังจากละโลกแล้ว ทำให้ท่านได้เสวยผลบุญอยู่แต่ในเทวโลกและมนุษยโลกตลอดกาลยาวนาน จนในชาติสุดท้ายได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ ในกรุงพาราณสี และเมื่อเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมแสดงยมกปาฏิหาริย์จึงเกิดศรัทธาออกบวช แล้วหมดกิเลสบรรลุธรรมในที่สุด
  ติดต่อสอบถาม-เข้าชมกิจกรรมของทางวัดได้ที่
  เพจเฟสบุ๊ค วัดสันต้นแฟน ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  ติดต่อ ดร.เสฏฐวุฒิ อินทะจักร์ ( กรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม และจัดหาทุนทรัพย์ ) โทรศัพท์สอบถาม 08-9265-6581
  ร่วมกองบุญกองละ ๙ บาท
  หรือตามกุศลเจตตนาศรัทธา
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  32,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +46,398
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. qinkub

  qinkub สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2022
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +72
  โอนแล้วยอด 100 บาท วันนี้


  ร่วมบุญสร้างสะพานให้ผู้คนได้ใช้เดินทางเข้าวัดทําบุญ ณ วัดสันต้นแฟน อ.เมือง จ.เชียงราย


  ข้าพเจ้า ร้อยเอกฉิน ตริณโกสินทร์ และครอบครัว บุญกุศลความดีทั้งหมดทั้งมวล ขออุทิศมอบถวาย.... พุทธะ ธรรมะสังฆะ บิดรมารดาครูบาอาจารย์ เจ้าบุญนายคุณ,เจ้ากรรมนายเวร,เจ้าเกณฑ์ชะตา,เจ้าของกายสังขาร,เทวดาประจำตัว(ผู้เฝ้ากองบุญ) เจ้าที่เจ้าทางสถานที่ต่างๆที่เคยอยู่อาศัย,ที่เคยสวดมนต์ แผ่เมตตาโมทนาบุญ บันทึกบุญ....,ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,อนาคตทั้งหลายทั้งปวงเทวดาใกล้ตัว คนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว....ด้วยบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้,ตลอดจนบุญกุศลที่ทำมาในอดีตชาติ จนกระทั่งถึงปัจจุบันชาติ....ขอส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบพบเจอแต่ความดี,สิ่งที่ดีปราศจากความทุกข์....ทั้งทางโลกและทางธรรม (มีความ เจริญ,สว่าง, คล่องตัว, ประสบความสำเร็จดั่งใจปรารถนา, อายุมั่นยืนยาว) มีโชค ลาภ อำนาจวาสนา เดช เดชะ ตบะ บารมี ศีล สมาธิ ปัญญา อายุมั่นยืนยาว ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ ...สาธุๆ  และขออุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการทำทาน ศีล ภาวนา ที่สำเร็จแล้วในวันนี้ และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ....ขอถวายและมีส่วนร่วมในพระบุญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระโพธิสัตว์ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ ทุกองค์ ทุกท่านจนถึงที่สุด และพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เอ่ยนา และ... อุทิศแด่พรหมเทพเทวดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวเทวดาที่รักษาเคหะสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณของท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน บรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ผู้มีพระคุณ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี เหล่าสรรพสัตว์ เหล่าสรรพวิญญาณทั้งหลาย


  โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆ ที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวง และข้าพเจ้าและครอบครัวให้อโหสิกรรมต่อท่าน ขอถอนคำสาปแช่ง คาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวง ขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  หากท่านทั้งหลายไม่สามารถมารับได้ ขอเมตตาจากท่านท้าวยมราชนายนิริยะบาล แม่พระธรณี ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอความเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่าน เมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วย ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีและความดีทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนปราศจากความทุกข์ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ ฯ...สาธุๆ


  และขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญกับทุกท่านด้วย สาธุๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  32,726
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +46,398
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. freedomis

  freedomis เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  1,555
  ค่าพลัง:
  +2,808
  ขอร่วมบุญและขออนุโมทนาความดีและความสำเร็จกับทุกท่านด้วยครับ
   
 6. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  11,792
  ค่าพลัง:
  +9,708
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. MK2508

  MK2508 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,167
  ค่าพลัง:
  +3,048
  หมู่คณะขอร่วมบุญสร้างสะพานคอนกรีตถวายวัดสันต้นแฟน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
  868F4D15-696E-4F6A-BEED-C1641CF08341.jpeg ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
   

แชร์หน้านี้

Loading...