เรื่องเด่น พระเมตตา ‘ในหลวง’ เพื่อปวงประชาฟันฝ่าโควิด-19

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 28 กรกฎาคม 2021.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,963
  ค่าพลัง:
  +7,686
  ในหลวงร10ทรงพระเจริญ.png


  28 กรกฎาคม 2564


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19


  b895e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7.jpg

  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-1.jpg

  ในการนี้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ทัณฑสถาน เรือนจำต่าง ๆ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศไทย อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม

  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-2.jpg

  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-3.jpg

  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-4.jpg

  น้ำพระราชหฤทัยนี้ ยังแผ่ไพศาลไปถึงราษฎรต่างประเทศ ดังปรากฏในพระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดพายุไซโคลนเตาะแต่ (Tauktae) พัดเข้ารัฐทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดีย และพระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ใจความตอนหนึ่งว่า

  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-5.jpg

  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-6.jpg

  “การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งกำลังส่งผลร้ายแรงในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงไม่ปรากฏว่าจะบรรเทาลงแต่อย่างใด ประเทศไทยจะมั่นคงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวอินเดีย ทั้งมีความยินดีที่ได้มีส่วนบ้างในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ประเทศอินเดีย เราเชื่อว่า ประชาคมระหว่างประเทศซึ่งร่วมมือกันด้วยความประสานสอดคล้องจะสามารถต่อสู้และควบคุมสถานการณ์อันร้ายแรงนี้ได้อย่างแน่นอน ทั้งจะสามารถนำความเป็นปรกติสุขคืนกลับมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายได้ในที่สุด ในอนาคตอันใกล้นี้”  King10_cover-01_0-scaled-e1595895832715.jpg  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-7.jpg

  พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนแก่ชาวอินเดีย

  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สาธารณรัฐอินเดีย

  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-8.jpg

  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญเครื่องผลิตออกซิเจน ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทาน ไปมอบแก่ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ ทั้งนี้ กองทัพอากาศดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานดังกล่าว ไปยังสาธารณรัฐอินเดีย เป็นการเร่งด่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภายในสาธารณรัฐอินเดีย

  พระราชทานเครื่องมือแพทย์ช่วยชาวเนปาล

  เนปาล เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของช่วยเหลือชาวเนปาลในภาวะวิกฤตนี้

  95e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-9.jpg

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ชาวเนปาลที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาล โดยส่งมอบแก่ นายคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ

  5e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-10.jpg

  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น พร้อมสิ่งของพระราชทานต่าง ๆ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สำหรับมอบแก่รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อนำไปใช้ในการรักษาเยียวยาผู้ป่วย และยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันส่วนบุคคล หน้ากากป้องกันใบหน้า ชุดตรวจแอนติเจน เครื่องวัดระดับออกซิเจนในร่างกายแบบจับปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ดิจิทัล เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงถุงมือยาง และเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ

  การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือชาวไทยในเนปาลให้กับวัดไทยลุมพินี ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอรูปันเดฮี แคว้นลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานชุดป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขเนปาลอีกด้วย  5e0b895e0b8b2-e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887-e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b89be0b8a7-11.jpg  profile10-sec7.png  ขอขอบคุณที่มา

  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951339
  ภาพประกอบเพิ่มจากทางอินเตอร์เน็ท
   
 2. น้ำทิพยธาร

  น้ำทิพยธาร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2019
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +69
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
 3. Apinya Smabut

  Apinya Smabut นิพพานังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  1,346
  กระทู้เรื่องเด่น:
  50
  ค่าพลัง:
  +2,448
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
 4. Pattarakorn2010

  Pattarakorn2010 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2014
  โพสต์:
  445
  ค่าพลัง:
  +1,646
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...