เสียงธรรม นักรบพิการ / หลวงพ่อแบน ธนากโร

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 9 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  10กรรมฐานเบรคแตก: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  MrTHChannel
  Published on Jul 10, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  ประวัติหลวงปู่แบน ธนากโร
  อัตโนประวัติ

  “พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร” หรือ “หลวงพ่อแบน ธนากโร” แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร มีนามเดิมว่า สุวรรณ กองจินดา เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง ณ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายเล็ก และนางหลิม กองจินดา ครอบครัวประกอบอาชีพทำสวนทำไร่

  ๏ การศึกษาเบื้องต้น

  ครั้นพอถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนแล้ว โยมบิดา-โยมมารดาได้ส่งให้ท่านเข้าศึกษาในโรงเรียนประจำหมู่บ้าน จนจบประถมศึกษาปีที่ ๔ ครั้นจบการศึกษาแล้ว ท่านก็ได้ช่วยบิดามารดาทำสวนทำไร่ เพราะในเขตจังหวัดจันทบุรีนั้น อาชีหลักคือทำสวนเงาะ สวนทุเรียน

  ๏ การอุปสมบท

  เมื่ออายุ ๒๑ ปี หลวงพ่อแบน ธนากโร ท่านได้เข้าไปศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ณ วัดทรายงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านของท่าน พอทราบถึงข้อวัตรปฏิบัติแล้ว หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ จึงได้นำท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดเกาะตะเคียน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระอมรโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพิพัฒน์พิหารการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเม้า เป็นพระอนุสาวนาจารย์

  ๏ อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่กงมา

  ภายหลังจากที่ท่านบวชบวชแล้วก็มาอยู่ปฏิบติธรรมกับหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ที่วัดทรายงาม จังหวัดจันทบุรี และก็ได้ติดตามหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ มาอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จนกระทั่งหลวงปู่กงมาได้มรณภาพลง ครั้นทำการถวายเพลิงศพของหลวงปู่กงมาแล้ว หลวงพ่อแบน ธนากโร ท่านก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ต่อจากหลวงปู่กงมาผู้เป็น อาจารย์ รักษาข้อวัตรปฏิบัติอย่างเด็ดเดี่ยว รวมทั้งทำหน้าที่อบรมพระภิกษุสามเณร ญาติโยมที่มาขออยู่ปฏิบัติธรรม ให้มีศีลธรรมประจำใจ

  ๏ เป็นพระที่องค์พระมหากษัตริย์ให้ความเคารพ

  เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จแปรพระราชฐานมาพักอยู่ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อออกเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคอีสาน ทั้งสองพระองค์ และพระบรมวงศ์ จะเสด็จขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อแบน ธนากโร ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ และเยี่ยมเยียนประชาชนในแถบนั้นทุกครั้ง

  ๏ เป็นเสาหลักพระกรรมฐาน

  ท่านเป็นเสาหลักพระกรรมฐานในเขตภาคอีสาน และภาคอื่น ๆ ซึ่งพอถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น คณะลูกศิษย์ทั้งพระและฆราวาสนั้นจะมาจากที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเขตจังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, อุดรธานี, เลย, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ ฯลฯ จะพากันมาลงอุโบสถสามัคคีกันที่วัดดอยธรรมเจดีย์ และรับฟังธรรมโอวาท คติเตือนใจ รวมทั้งข้อธรรมอื่น ๆ ในด้านการปฏิบัติจิตตภาวนาจากหลวงพ่อแบน ธนากโร และท่านก็จะให้กำลังจิตกำลังใจ ไม่ให้ท้อถอย ให้ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย คือกิเลส ให้ยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัย รวมทั้งให้พากันตั้งอกตั้งใจรักษาข้อวัตรปฏิบัติ และปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านพาดำเนินมา

  ซึ่งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ นั้น พระภิกษุที่มารวมกันลงอุโบสถนั้น มีประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ รูป ส่วนฆราวาสก็ประมาณ ๙๐๐-๑,๕๐๐ คน ในวันปวารณาเข้าพรรษานั้น องค์หลวงพ่อแบนท่านก็จะแจกวัตถุสิ่งของต่าง ๆ หลายอย่างให้แก่วัดที่มาร่วมลงอุโบสถสามัคคี เช่น น้ำตาล โกโก้ กาแฟ ร่ม ฯลฯ เพื่อมอบให้แก่ทางวัดได้ใช้สอยร่วมกัน และก็จะแจกถุงยังชีพให้แก่พระภิกษุสามเณร มีสบู่ ยาสีฟัน ยารักษาโรค ยากันยุง น้ำยาซักผ้า เป็นต้น

  เรื่องการสงเคราะห์หมู่คณะพระเณร ญาติโยมนี้ ท่านจะทำอยู่เป็นประจำ ไม่ใช่แต่เฉพาะวันสำคัญเท่านั้น ท่านจะพาลูกศิษย์ไปแจกผ้าห่ม เสื้อผ้า ข้าวปลา อาหารแห้ง ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ในเขตอำเภอภูพาน อำเภอเต่างอย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และทั่วทั้งภาคอีสาน รวมไปถึงภาคเหนือ และภาคอื่น ๆ เป็นต้น

  ส่วนการสงเคราะห์ตามวัดนั้น ท่านจะออกไปตรวจตราและเยี่ยมเยียนตามวัดวาต่าง ๆ เพื่อให้กำลังจิตกำลังใจในการเจริญจิตตภาวนา พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภค บริโภค มีน้ำตาล น้ำปลา มาม่า ปลากระป๋อง ฯลฯ ไปถวายให้วัดนั้น ๆ หากเป็นฤดูกาลหน้าผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ออกผลผลิต ท่านก็จะจำนำไปแจกจ่ายให้ตามวัดครูบาอาจารย์กรรมฐานต่าง ๆ รวมทั้งวัดอื่น ๆ ด้วย

  ๏ สร้างโรงพยาบาล

  หลวงพ่อแบน ธนากโร ท่านได้เมตตาสงเคราะห์คนหมู่มาก ทั้งพระและฆราวาส อย่างหาประมาณมิได้ องค์ท่านได้เมตตาสร้างตึกร่มฟ้า ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และสร้างตึกร่มฉัตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตึกทั้งสองหลังนี้ เป็นตึกห้องพิเศษ วีไอพี มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครันสมบูรณ์แบบ

  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์ท่านได้สร้าง ‘โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร’ ที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

  ๏ สร้างสำนักปฏิบัติธรรม

  หลวงพ่อแบน ธนากโร นอกจากองค์ท่านจะเมตตาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ท่านยังได้เมตตาสร้างวัดเพื่อเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เจริญรอยตามพระบูรพาจารย์ มีหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ เป็นอาทิ ให้พระภิกษุสามเณรได้มีที่อยู่ศึกษาข้อวัตร ปฏิบัติธรรม เพื่อรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร รักษาสัตว์ป่า และรักษาธรรมชาติเอาไว้ ซึ่งนับวันจะถูกบุคคลต่าง ๆ ทำลายลงไป

  วัดที่องค์ท่านได้เมตตาสร้างนั้นมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ดังนี้

  ๑. วัดป่าภูผาผึ้ง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

  ๒. วัดป่าค้อน้อย บ้านค้อน้อย ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดมุกดาหาร

  ๓. วัดป่าวังเพิ่ม-พระภาวนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

  ๔. วัดที่ท่านสร้างขึ้นใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  ปัจจุบันนี้ หลวงพ่อแบน ธนากโร ท่านได้พำนักอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร หรือในบางครั้งท่านก็จะไปพักสั่งสอนศีลธรรมอยู่ที่วัดป่าวังเพิ่ม-พระภาวนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และวัดที่ท่านสร้างขึ้นใหม่ในจังหวัดจันทบุรี

  ธรรมะสงเคราะห์โลก

  นอกจากที่หลวงพ่อแบน ธนากโร ท่านได้เมตตาสงเคราะห์บุคคลทั้งหลายด้วยวัตถุสิ่งของแล้ว ท่านจะให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ทุกคนเสมอกันที่มากราบไหว้นมัสการท่าน สิ่งหนึ่งซึ่งหลวงพ่อท่านจะเมตตาสงเคราะห์กับบุคคลต่าง ๆ นั้นก็คือ “ธรรมะ” โดยท่านจะอบรมผู้ที่มากราบนมัสการท่าน และพระเณรที่อยู่ภายในวัดเป็นประจำ ส่วนวันพระนั้นท่านจะเมตตาอบรมเป็นพิเศษ ทางด้านจิตตภาวนา

  ดังนั้น จึงขอนำหัวข้อธรรมของหลวงพ่อแบน ธนากโร ที่ท่านเทศน์ในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ มาลงไว้ให้เป็นคติเครื่องระลึก เครื่องเตือนใจ แก่เหล่าพระสงฆ์ ฆราวาส ได้อ่านศึกษา เพื่อจะได้นำไปฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นไปตามหลักธรรมะคำสอนที่องค์ท่านได้เมตตาแสดงไว้

  บุญคืออะไร

  บุญ คือ การทำใจของเราให้สบาย ให้มีความสุข ให้สงบ ให้ใส ให้เย็น ให้สว่าง บุญ คือ การทำใจของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยศีลธรรม สิ่งใดเป็นประโยชน์แก่โลก แก่สังคมโลก อันนั้นเรียกว่าบุญได้ทั้งนั้น เพราะบุญ คือสิ่งที่สร้างสรรค์ การทำสิ่งที่สร้างสรรค์นั้นจึงเป็นการทำบุญ

  สำเร็จเป็นการบุญ

  เรื่องการบริจาคทาน บุญที่จะเกิดขึ้นมากน้อย ขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลผู้ทำ ไม่ต้องสมมุติว่ากองกฐิน ไม่ต้องสมมุติว่ากองผ้าป่า ก็สำเร็จเป็นการบุญ

  บุญกุศลมหาศาล

  การทานมุ่งในการเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ใจ ๑ คือไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่ทานเพื่อมุ่งของตอบแทน ไม่ใช่ทานเพื่อมุ่งให้หน้าตาใหญ่โตอะไร ทานเพื่อเป็นการบูชา สิ่งที่เรานำไปบริจาคนั้น เป็นของที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรง คือได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ๑ แล้วก็บุคคลที่รับไทยทานของเราก็เป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ ๑ ถ้าหากว่าความบริสุทธิ์สามส่วนนี้มารวมกัน ไม่ต้องเรียกว่าผ้าป่า ไม่ต้องเรียกว่ากฐิน เป็นบุญกุศลมหาศาลทั้งนั้น

  ธรรมโอสถ

  คนที่จะเห็นคุณค่าของข้าวปลาอาหาร คนนั้นต้องรับประทาอาหารอิ่ม คนที่จะเห็นคุณค่าของยา โรคของเจ้าของต้องหายไป ตามปรกติเรา ๆ เป็นโรคด้วยกันทุกคน โรครัก โรคชัง โรคอะไรต่ออะไร เป็นโรคทั้งนั้น ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมแก้โรค

  ได้ประโยชน์ทั้งนั้น

  ศีลธรรมของพระพุทธเจ้า เอาไปประพฤติปฏิบัติ ได้รับประโยชน์ทั้งนั้น เหมือนกับยา จะสีวรรณะใด ฝรั่งดำ ฝรั่งขาว เขมร ไทย จะสีใด ๆ ก็ช่าง ยาเป็นประโยชน์เวลาป่วยไข้ได้ทั้งนั้นไม่เลือกสีสัน ไม่เลือกวรรณะ

  ความดีต้องรีบทำ

  ความดี คือการบำเพ็ญทาน ความดี คือการรักษาศีล ความดี คือการบำเพ็ญจิตตภาวนา ให้รีบทำในขณะนี้ทีเดียว พระพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ เหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะให้รีบดับ ไม่ใช่ไหม้บ้านไหม้ช่องนะ ไหม้ผมบนศีรษะนี่ ต้องดับทันที การทำความดีก็ต้องรีบทำทันทีเหมือนกัน ทันทีทุกขณะ

  ดูใจ

  ให้ดูใจ ถ้าหากว่าเราดูใจของเราแล้ว ทำดีได้ดีจริง ใจมีความสบาย ใจมีความสุขจริง ทำไม่ดี ได้ความไม่ดีจริง ใจไม่สบายจริง ใจเป็นทุกข์จริง ถ้าเราดูใจของเราแล้ว มันชัดเหลือเกิน พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดูใจของเรามาก ๆ แล้วคำว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อันนี้เราจะยอมรับอย่างสนิทใจ อย่าใจร้อน ค่อยเป็นค่อยไป อย่าใจร้อน ใจร้อนจะร้อนใจ ร้อนใจเพราะไม่ได้ดั่งใจ ทำใจเย็น ๆ แต่ว่าต้องมีความพยายามให้มาก พอใจในการทำให้มาก อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง

  ติเราเอง

  ไปหาติคนอื่น บางทีมีปัญหา ติเรา ติเรา การติเรานั่นล่ะคือการแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกต้อง ต้นไม้ในโลก มีทั้งมีแก่นและไม่มีแก่น คนในโลกก็เช่นเดียวกัน มีทั้งแข็งแกร่งและอ่อนแอ มีทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ ธรรมดาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้น จึงไม่ต้องไปติ ไม่ต้องไปชมอะไรกัน ถ้าหากว่าจะติจะชม พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการติเราชมเรา

  การที่ใจมุ่งตำหนิคนอื่นนั้น ใจไม่สบาย ใจเป็นอกุศล ใจมุ่งในการตำหนิเรา มุ่งในการแก้ไขเรา ใจมีลักษณะนี้ ใจเป็นข้อปฏิบัติ ใจมีอรรถ ใจมีธรรม มีธรรมจึงให้มุ่งที่จะแก้ไข ปรับปรุงเราเองอยู่เสมอ

  ศีลบริสุทธิ์

  เป็นฆราวาสก็สามารถที่จะเข้าถึงอริยบุคคลได้ อย่างนางวิสาขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ยังครองเรือน แต่จิตของนางวิสาขานั้นสมบูรณ์ด้วยศีลห้า สมบูรณ์บริสุทธิ์ทีเดียว แม้แต่จะคิดไปในทางที่ละเมิดก็ไม่มี จิตอย่างนี้เป็นจิตประเสริฐ ศีลห้าจึงเป็นศีลที่ยังจิตยังใจให้ประเสริฐ เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้

  ศีลสมบูรณ์

  การรักษาศีล ก็คือการสำรวมในจิตในใจ สำรวมในจิตในใจสมบูรณ์ จิตนั้นพร้อมที่จะก้าวเป็นสมาธิธรรม การสำรวมในจิตในใจหย่อนยาน ศีลของเราก็หย่อนยาน การสำรวมในจิตในใจของเราเข้มงวดยิ่งขึ้นไป ศีลของเราจะสมบูรณ์ประณีตยิ่งขึ้นไป จิตพร้อมที่จะเป็นสมาธิ ในขณะที่จิตเป็นศีลสมบูรณ์นั้น จึงว่าศีลเป็นพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

  ภาวนาดี

  วันนี้มีโยมมาขอพร ขอพรอะไร ขอพรอะไรก็ได้ทั้งนั้นล่ะ ว่างั้น ถ้าอย่างนั้นก็จะให้พรที่ดีที่สุด คือให้ภาวนาดี ๆ พระพุทธเจ้า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการภาวนา พระอรหันตสาวกเจ้า เป็นพระอรหันต์ด้วยการภาวนา พิจารณาดูแล้ว ไม่มีอะไรดีเท่าการบำเพ็ญภาวนา พ้นจากทุกข์ได้เพราะการภาวนา

  เรือนธรรมเรือนใจ

  นกเขาก็ยังมีรัง หนูเขาก็ยังมีรู กระจ้อนกระแตเขาก็ยังมีบ้านมีช่อง ผู้ปฏิบัติธรรม ก็ต้องมีเรือนธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจเช่นเดียวกัน เรือนธรรมก็คือความสงบ คือสมาธิธรรม

  ถ่อมตน

  ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นเครื่องประดับคนให้งาม การแข็งกระด้าง การยกแต่เจ้าของ พยายามกดคนอื่น อันนี้ไม่สวยงามเลย ไม่ว่าสังคมระดับไหน

  หลวงพ่อแบน ธนากโร ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีชอบ กรอปด้วยศีลและธรรม มีศีลาจาริยวัตรที่งดงาม และยังคงรักษาข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาของครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต โดยมีหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ผู้เป็นบูรพาจารย์ พาประพฤติปฏิบัติสืบทอดมา

  ที่มา : http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9267
  ครูอาจารย์หลวงปู่แบน ธนากโร
  ละสังขารอย่างสงบแล้ว องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (งด คำว่า” สาธุ”)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๙ น. ณ กุฏิวัดดอยธรรมเจดีย์ สิริอายุ ๙๑ ปี พรรษา ๖๙

  สิ้นแล้วประทีปแก้ว…ร่มโพธิ์ธรรมเสาหลักแห่งวงศ์กรรมฐาน
  :--> https://www.mahatsachan.com/travel-tips/travel-sakon/6291


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2023
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  05กรรมฐานห้า: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  06การพิจารณาอาหาร: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  07นักรบ นักหลบ นักหลีก: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  08อย่าอยู่เพื่อความสนุก: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  MrTHChannel
  Published on Jul 10, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  09สติ: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  11ธาตุสี่: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  14ละบาปที่จิต: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  15อสุภะกรรมฐาน: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  MrTHChannel
  Published on Jul 11, 2014
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   2.7 KB
   เปิดดู:
   238
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  LpBuaLpBan.jpg
  "การได้เป็นศิษย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวนั้นเป็นบุญยิ่งนัก อาตมาก็เป็นศิษย์ของท่านเช่นกัน คำว่าบุญนี้ มิได้อยู่ที่มีครูอาจารย์ที่ดีคอยสั่งสอนเท่านั้น จะเป็นบุญได้ก็ต่อเมื่อศิษย์จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์โดยเคร่งครัด บุญหรือความดีจึงจะเกิดขึ้นเป็นมงคลแก่ตนเอง..."

  โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  "ให้พากันเชื่อมั่นลงในหลักของกรรมฐานนี้ ถ้าหากว่ายังมีการทะนุถนอม ไม่สนใจในการที่จะพิจารณากรรมฐาน หวงแหนกรรมฐานของเจ้าของ ทั้งๆที่เป็นของเกิดมาตาย ทั้งๆเป็นของปฏิกูล แต่กลับไม่ยอมพิจารณาให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้ว อันนี้ล่ะมันปิดประตูปิดช่องทางมรรคผลนิพพานทีเดียว ยังมืดมนอนธการไม่รู้ทางไปทางมา ถ้าหากว่าเปิดอันนี้แจ้งชัดเมื่อไหร่ เห็นประตูมรรคผลเมื่อนั้น..."

  โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  13ความสามารถเป็นผลของบุญ: หลวงพ่อแบน ธนากโร

  จิตหลงจิต หลวงพ่อแบน ธนากโร

  ดับที่จิต หลวงพ่อแบน ธนากโร

  หลวงปู่แบน ธนากโร - a01 - ดูเราเข้าถึงธรรม

  เสรี ลพยิ้ม
  Published on May 19, 2015
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  วิธีทำจิตให้มีพลัง หลวงปู่แบน ธนากโร

  หลวงปู่แบน ธนากโร - b08 - ถอดสลัก - 7 กย 47

  หลวงพ่อแบน037 ดูกายชัดเห็นอรรถธรรม 11สค47

  ธรรมะ วัดป่า
  Streamed live on Jun 13, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  ภาวนาเพื่อละบาปกรรม หลวงปู่แบน ธนากโร

  จิตพระอรหันต์ ไม่มีเพศ เป็นได้ทั้งพระ ทั้งแมชี ทั้งฆราวาส/ หลวงปู่แบน ธนากโร

  หลวงปู่แบน ธนากโร - a11 - อรหันต์ดิบ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jul 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 พฤษภาคม 2019
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  หลวงปู่แบน ธนากโร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร 7-11-2561

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Nov 12, 2018

  ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  หลวงปู่แบน ธนากโร - b04 - มุ่งหลีกเร้นเว้นคลุกคลี - 13 กค 47

  หลวงปู่แบน ธนากโร - b23 - ถอดแว่นดำผู้ใหญ่ลี - 1 ตค 47

  หลวงปู่แบน ธนากโร - a05 - ไม่มีอะไรเป็นของเรา

  เสรี ลพยิ้ม
  Published on May 27, 2015
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  หลวงพ่อแบน033 อย่าหายใจทิ้ง 13ตค47

  หลวงปู่แบน ธนากโร - b27 - เมตตาอันตราย - 8 ตค 47

  หลวงปู่แบน ธนากโรกับธรรมะป่าเครื่องกั้น เครื่องผูก

  เสรี ลพยิ้ม
  Published on May 28, 2015   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  หลวงพ่อแบน - อย่ามุ่งบังคับให้จิตสงบอย่างเดียว

  หลวงปู่แบน ธนากโร - a06 - ตัวอันตราย

  หลวงปู่แบน ธนากโร / อสุภะกรรมฐาน

  noppadol patimaprakorn
  Published on Oct 11, 2015
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  หลวงปู่แบน ธนากโร - b10 - รู้ตรงนี้นี่แหละธรรม - 21 กย 47

  หลวงปู่แบน ธนากโร - b20 - ข้อปฏิบัติสู่ผาสุข - 17 สค 47

  หลวงปู่แบน ธนากโร - a13 - ทำเราให้เลี้ยงง่าย

  เสรี ลพยิ้ม
  Published on May 28, 2015
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2020
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  หลวงปู่แบน ธนากโร - b14 - คนเก่าเล่าเรื่องทุกข์ - 10 สค 47

  เสรี ลพยิ้ม
  Published on May 28, 2015
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  01 ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป หลวงปู่แบน ธนากโร

  02 มีสติเห็นปัจจุบันขณะ(พัฒนาญาณปัญญา) หลวงปู่แบน ธนากโร

  03 กิเลสเป็นเสือหิวต้องใช้ศีลคลุม หลวงปู่แบน ธนากโร

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 21, 2019


   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  40,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,013
  04 เห็นข้าศึกของใจ(พัฒนาญาณ) หลวงปู่แบน ธนากโร

  05 มหาสติเห็นความเกิด ดับเร็วดังสายฟ้าแลบ หลวงปู่แบน ธนากโร

  06 ศีลสมาธิปัญญา ทางสู่มรรค-ผล หลวงปู่แบน ธนากโร

  07 มีสติรักษาจิตรัษาใจ(พัฒนาญาณ) หลวงปู่แบน ธนากโร

  ทางพ้นทุกข์ PS YouTube
  Published on Jun 21, 2019
   

แชร์หน้านี้

Loading...