ปิดรับบริจาค ถวายกระดาษฟุลสแก็ปอย่างดีแด่พระภิกษุสงฆ์กำลังเตรียมสอบแล้วค่ะ

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 23 ตุลาคม 2023.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายกระดาษฟุลสแก็ปอย่างดี จำนวน 10 รีม ๆ ละ 236 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) แด่พระภิกษุสงฆ์ที่กำลังเตรียมตัวสอบนักธรรมบาลี โรงเรียนบาลีวัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
  (ปิดรับเมื่อได้ปัจจัยครบค่ะ)
  236.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 ตุลาคม 2023
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  1 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  2
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  1 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  2 คุณพิศิษฐ์ ผ้าผิวดี 1 บาท
  3 คุณจำเริญ เชียรวิชัย 30 บาท
  4 คุณฉลองชัย 1 บาท
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  อนุโมทนาบุญกับคุณอลิษา วนาประเสริฐศั้กดิ์ ร่วมบุญ 1 รีม สาธุๆๆ ค่ะ
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  ขาดอีก 2,030 บาท
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  อัพเดทวันที่ 25 ตค 66
  ยังขาดอีก 1,917 บาท
  1 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  2 คุณพิศิษฐ์ ผ้าผิวดี 1 บาท
  3 คุณจำเริญ เชียรวิชัย 30 บาท
  4 คุณฉลองชัย 1 บาท
  5 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ 236 บาท
  6 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์ 1
  7 คุณวรเมศ ศีลตระกูล 50
  8 คุณพิชัย อ่างทอง 10 บาท
  9 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา 10 บาท
  10 คุณธีระ ทองสีอ่อน 100 บาท
  11 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  12 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา 1 บาท
  13 คุณฉลองชัย 1 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 ตุลาคม 2023
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  บุญนี้จะขอปิดบุญวันที่ 4 พย 66 ค่ะ
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  ยังขาดอีก 1,490 บาท
  มีรายชื่อเจ้าภาพดังนี้ค่ะ
  1 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  2 คุณพิศิษฐ์ ผ้าผิวดี 1 บาท
  3 คุณจำเริญ เชียรวิชัย 30 บาท
  4 คุณฉลองชัย 1 บาท
  5 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ 236 บาท
  6 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์ 1
  7 คุณวรเมศ ศีลตระกูล 50
  8 คุณพิชัย อ่างทอง 10 บาท
  9 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา 10 บาท
  10 คุณธีระ ทองสีอ่อน 100 บาท
  11 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  12 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา 1 บาท
  13 คุณสมชาย วงค์ไชยา 19 บาท
  14 คุณฉลองชัย 1 บาท
  15 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  16 คุณณิชาภา เตโชมงคล 20 บาท
  17 คุณรัตติยา นิปัจการ 7 บาท
  18 คุณรุจาภา เตโชมงคล 100 บาท
  19 คุณธเนศ แก้วกำเนิดและครอบครัว อุทิศส่วนบุญกุศลให้แด่นายมานพ และนางอรทัย แก้วกำเนิด รวมทั้งนายวีระและนางอิ่มจิตต์ ธรรมธวัชชัย 30 บาท
  20 คุณสมโภชน์ วิชิตชู 100 บาท
  21 คุณฉลองชัย 1 บาท
  22 คุณราเมศ ณ นคร 50 บาท
   
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  อัพเดทวันที่ 28 ตค 66
  ปิดยอดแล้วค่ะ มีเงินเกินมา 329 บาท ขอนำส่วนเกินไปซื้อน้ำดื่ม 3 แพ็ค
  1 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  2 คุณพิศิษฐ์ ผ้าผิวดี 1 บาท
  3 คุณจำเริญ เชียรวิชัย 30 บาท
  4 คุณฉลองชัย 1 บาท
  5 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ 236 บาท
  6 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์ 1
  7 คุณวรเมศ ศีลตระกูล 50
  8 คุณพิชัย อ่างทอง 10 บาท
  9 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา 10 บาท
  10 คุณธีระ ทองสีอ่อน 100 บาท
  11 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  12 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา 1 บาท
  13 คุณสมชาย วงค์ไชยา 19 บาท
  14 คุณฉลองชัย 1 บาท
  15 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  16 คุณณิชาภา เตโชมงคล 20 บาท
  17 คุณรัตติยา นิปัจการ 7 บาท
  18 คุณรุจาภา เตโชมงคล 100 บาท
  19 คุณธเนศ แก้วกำเนิดและครอบครัว อุทิศส่วนบุญกุศลให้แด่นายมานพ และนางอรทัย แก้วกำเนิด รวมทั้งนายวีระและนางอิ่มจิตต์ ธรรมธวัชชัย 30 บาท
  20 คุณสมโภชน์ วิชิตชู 100 บาท
  21 คุณฉลองชัย 1 บาท
  22 คุณราเมศ ณ นคร 50 บาท
  23 คุณสุภาพร พุ่มเรือง 236 บาท
  24 คุณธเนศ แก้วกำเนิดและครอบครัว อุทิศส่วนบุญกุศลให้แด่นายมานพ และนางอรทัย แก้วกำเนิด รวมทั้งนายวีระและนางอิ่มจิตต์ ธรรมธวัชชัย 20 บาท
  25 คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ 10 บาท
  26 คุณลดารัตน์ เดชผล 20 บาท
  27 คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 198 บาท
  28 คุณกัญยาพัชร 100 บาท
  29 คุณไพรัช ปราบไพรี 236 บาท
  30 นายบุญหลง กังวาลและครอบครัว 999 บาท
   
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  ชองมาถึงแล้ว ไว้พรุ่งนี้ 3 พย จะถ่ายรูปให้ดูนะคะ จะนำไปถวายวันที่ 10 พย ค่ะ
   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  14,855
  ค่าพลัง:
  +18,852
  วันที่ 11 พย 66 ได้เดินทางนำกระดาษฟุลสแก๊ป จำนวน 10 รีม มาถวายหลวงพี่แก้ว เจ้าอาวาสวัดไผ่ใหญ่ วันนี้ไม่ได้ทำการสอนที่โรงเรียนบาลีวัดเกริ่นกฐินเนื่องด้วยต้องอยู่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่มาช่วยกันจัดงานทอดกฐินที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(12 พย)ตรงกับวัดเขาหมอนอิง ขอนำบุญมาฝากเพื่อนๆขอเพื่อนๆจงมีส่วนแห่งบุญนี้ทุกประการเทอญสาธุ
  400111150_3644011052544487_4299557102780478275_n.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...