ขอเชิญร่วมทำบุญ “ชำระหนี้สงฆ์” ถวาย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร ค่ายารักษาโรคฯแก่วัดขาดแคลน..

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย กนฺตวีโรภิกขุ, 21 มีนาคม 2023.

 1. กนฺตวีโรภิกขุ

  กนฺตวีโรภิกขุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  1,510
  ค่าพลัง:
  +3,115
  upload_2023-3-21_21-16-26.png
  เนื่องด้วยทาง วัดทุ่งอ้อหลวง ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  #ประสพกับปัญหาขาดแคลน (นิสสัย ปัจจัย)
  #เครื่องอุปโภค บริโภค ต่างๆ
  #จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ “ชำระหนี้สงฆ์”
  #ช่วยเหลือทางวัด ถวาย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าข้าวสารฯ
  #ค่าอาหารสด (ภัตตาหาร)และอาหารแห้ง
  #น้ำดื่มสะอาด
  #ค่ารักษาพยาบาล(#ใช้สิทธิรักษาฟรีไม่ได้)
  #ค่ายารักษาโรค ค่ายาโรคประจำตัว พระภิกษุสามเณรอาพาธ เวลาเจ็บป่วย ฉุกเฉิน (รักษาคลีนิกประจำ)
  #ตลอดค่าเล่าเรียน พระภิกษุ สามเณรฯและเด็กกำพร้า ที่อยู่ในการดูแลของทางวัด
  #รวมรายจ่ายอื่นๆอีกที่จำเป็น ต้องซื้อ ต้องจ่ายต้อง ต้องใช้ ในทุกๆวัน ทุกๆเดือน

  #โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด ไข่ พืชผัก เครื่องครัว เครื่องปรุงฯลฯ และน้ำดื่มสะอาด ตลอดการ บำรุง ดูแลรักษา ซ่อมแซม เสนาสนะ ต่างๆที่ชำรุด ทรุดโทรม ฯ ภายในวัด

  #ปัจจุบันขาดแคลนและเดือนร้อนเรื่องอาหารฉัน จังหันเช้า และมื้อเพล (บิณฑบาต ไม่พอฉัน)

  #รายละเอียดหลักๆมีดังต่อไปนี้

  #ค่าไฟฟ้าประจำทุกเดือนฯ ……

  #ค่าน้ำดื่มสะอาดฯประจำทุกเดือน เดือนละ 2,500 บาท

  #ค่าอาหาร (ภัตตาหาร) จังหันเช้า และมื้อเพล
  วันละ 900 บาท เป็นเจ้าภาพถวายได้

  #ค่าตอบแทน แม่ครัว ประกอบอาหาร
  เดือนละ 3,000 บาท

  #ค่าตอบแทน คนขับรถรับส่งพระเณรและเด็กกำพร้า
  ไปเรียน เดือนละ 3,000 บาท

  #วันนี้จึงเจริญกุศลบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่มีเจตนาศรัทธาดี มีความปรารถนาดี มีกุศลจิตดี ตั้งใจดีแล้ว (ไม่มีอะไรแอบแฝง ไม่มีพุทธพาณิชย์)เมตตาอนุเคราะห์ ช่วยเหลือวัด เพื่อแบ่งเบาภาระรายจ่ายต่างๆภายในวัด อันเป็นภาระรายจ่าย ที่จำเป็น ต้องจ่าย ต้องซื้อ ต้องใช้ เป็นประจำทุกๆวัน ทุกเดือน ตามยุคตามสมัยที่มีการพัฒนาแล้ว ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งทางวัดทุกวันนี้ยังประสพกับปัญหา ดังกล่าว อยู่จริงๆ เพราะมีคนมาทำบุญน้อยลง คนเข้าวัดน้อยลงๆ

  #วัดทุ่งอ้อหลวง ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีจำนวน พระภิกษุ สามเณร (เณรกำพร้า บวชเรียนไม่มีกำหนดสึก) #ทั้งหมด 20 รูป/องค์ และเด็กกำพร้า 2 คน
  #วัดของอาตมาภาพเป็นวัดเล็กๆอยู่ในชนบท เป็นวัดตาบอดไม่มีถนนใหญ่ตัดผ่านหน้าวัด อยู่กลางทุ่งนา กลางป่าปลูก ที่เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยทุ่งนา ต้นไม้ใหญ่ แทบมองไม่เห็นวัด การสัญจร ผ่านไปผ่านมา จะมองไม่เห็นวัดเลย แทบจะไม่มีใครมาทำบุญ และถวายภัตตาหารเลย ต้องทำเองทั้งหมด ฉันจริงๆมื้อเดียว เพราะไม่มีใครรู้จักวัด วัดไม่มีชื่อเสียง วัดอยู่ลึก ไกลถนน มีหมู่บ้านเล็กๆ มีชาวบ้าน ไม่กี่หลังคาเรือน นับถือสองศาสนา อยู่ร่วมกันฯ

  #บุญเล็กๆน้อยๆ ที่มีค่า
  #กองบุญละ 10 บาท 20 บาท ช่วยต่อลมหายใจ..
  #ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  #ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางวัดด้วยนะครับ

  " บุญดี บุญได้ ได้บุญ อานิสงส์ดียิ่ง ถวายทานแก่พระสมมุติสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ องค์สามเณร เหล่ากอของสมณะหน่อเนื้อนาบุญของสมณะ สามเณรศีลสิบและพระสมมุติสงฆ์ ตลอดถึงทำบุญสังฆทาน “ชำระหนี้สงฆ์” ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร และยารักโรคฯลฯ"

  #ช่วยกดไลน์ #กดแชร์ให้กับทางวัดด้วยนะครับ ก็ถือว่าได้บุญ เป็นสะพานบุญ กระจายบุญ ต่อยอดบุญ ให้กับทางวัด ก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้ว #อานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญชวนคนอื่นทำบุญ ขึ้นชื่อว่า “บุญ” ซึ่งมีอานิสงส์สูงขึ้นไปตามลำดับ การทำบุญเหล่านี้มีอานิสงส์เพียงใด ผู้นำบุญ ผู้ชักชวนให้ทำบุญ และทำด้วยตนเองด้วย เป็นเสมือนผู้ส่องทางสว่างให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ย่อมได้อานิสงส์เป็นทับทวี

  -------------------
  #ร่วมทำบุญ”ชำระหนี้สงฆ์” ได้ที่

  #ธนาคาร ttb ทหารไทยธนชาต
  เลขที่บัญชี :740-2-00404-3
  ชื่อบัญชี : วัดทุ่งอ้อหลวง
  โดย กองบุญ แสงเทียนส่องธรรม

  -------------------
  #ข้าพเจ้าขอรับรองว่าโพสต์ข้างต้นนี้
  “เป็นความจริงทุกประการ”
  ไม่มีการแอบอ้างแอบแฝงใดๆ
  ทุกท่านสามารถเดินทางมาที่วัดได้
  หรือตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดได้ที่
  พระครูปลัดธนธรณ์ กนฺตวีโร
  เจ้าอาวาสวัดทุ่งอ้อหลวง
  เลขที่ 30 วัดทุ่งอ้อหลวง หมู่ที่3 ต.หารแก้ว
  อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  ☎️เบอร์โทรวัด : 053-023-260
  ⏲️มือถือ 094-496-3333 , 097-654-4444

  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่ง บุญทานการกุศล ที่ได้แปลงทรัพย์ให้เป็นบุญ แปลงทุนให้เป็นธรรม นำปัจจัย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้การช่วยเหลือ อนุเคราะห์ วัดวาอาราม ในครั้งนี้ ที่ท่านและครอบครัว ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงดลบันดาล ประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ ความสุข ความเจริญ ความสมบูรณ์พูนสุข ด้วยจตุ พิธพรชัยทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติประสพความเจริญงอกงามในหน้าที่ การงาน การเงิน มีความคล่องตัว สุขความสำราญในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญฯ

  upload_2023-3-21_21-10-31.png
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มีนาคม 2023
 2. กนฺตวีโรภิกขุ

  กนฺตวีโรภิกขุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  1,510
  ค่าพลัง:
  +3,115
  upload_2023-3-28_16-46-15.png
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  44,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +61,542
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. กนฺตวีโรภิกขุ

  กนฺตวีโรภิกขุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  1,510
  ค่าพลัง:
  +3,115
  เจริญสุข เจริญในธรรม ไปยังกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ทุกท่าน ที่ผ่าน เข้ามา พบเจอ กระทู้งานบุญ “ชำระหนี้สงฆ์” ช่วยเหลือ ค่าน้ำ น้ำดื่ม ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร ค่ายารักษาโรค ค่ารักษาพยาบาลฯ ได้พิจารณา แล้ว มีจิตศรัทธา มีความประสงค์
  อยากร่วมทำบุญ ทางวัดก็ขออนุโมทนาบุญ ขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญ ล่วงหน้าครับ (เมตตาอนุเคราะห์ ตามกำลัง ตามเจตนาศรัทธา เถิด)สาธุ อนุโมทามิ
   
 5. กนฺตวีโรภิกขุ

  กนฺตวีโรภิกขุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  1,510
  ค่าพลัง:
  +3,115
  สาธุ อนุโมทามิ ขอบพระคุณ เป็นอย่างยิ่ง ครับ
   
 6. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  44,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +61,542
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  44,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +61,542
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...