ของดีจากวัดท่าซุง..และธรรมะจากคุณลุงยกทรง

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย กระเจียว, 20 กันยายน 2004.

 1. กระเจียว

  กระเจียว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,354
  ค่าพลัง:
  +2,009
  หน้าที่ประจำทุกๆ วันของคุณลุงยกทรง
  1. ตื่นนอน วันนี้ลูกจะทำความดีให้มากที่สุด ตายเมื่อไรขอไปนิพพานชาตินี้

  2. รักษาศีล 5 หรือ 8 หรือ กรรมบท 10 อย่างน้อยวันละ 10 นาที หลังจากตื่นนอน ( คือขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า ได้โปรดสงเคราะห์ให้ลูกรักษาศีล 5 ให้ครบภายใน 10 นาทีนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า)

  3.ทำบุ_วันละ 1 บาท ตั้งนะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

  4. ภาวนา พุท-โธ หรือ นะมะ-พะธะ หรือ นิพพาน-นิพพาน

  5.อาราธนาพระพุทธเจ้า ขออาราธนาพระพุทธเจ้า ประทับบนศีรษะของลูก ตลอดทั้งวันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า

  6.ขอขมาลาโทษ ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดนี้เถิด

  7.กราบหมอน พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ปลอดภัย ทุกเวลา ด้วยนะโมพุทธายะ

  8.พิจารณาร่างกาย เหม็นเน่า น่ารังเกลียจ คน สัตว์ วัตถุธาตุทั้งหลาย พังสลายหมด หากตายตอนนี้ ขอนิพพานเลย

  9.นอนภาวนา ถนัดบทไหนขึ้นหมดนั้นก่อนเช่น ภาวนา พุท-โธ แล้วต่อด้วย
  คาถาเงินล้าน

  สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา
  อภิลาภา ภะวันตุเม มหาปุ_โ_ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
  วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ
  สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็ง เพ็ง พาพา หาหา ฤาฤา

  10.กลางคืน ตื่นนอนตอนไหน ให้ภาวนาตามใจชอบทันที ภาวนาจนหลับต่อไป อย่างนี้จะมีผลมากแล
  วิธีทวงหนี้และชนะศัตรู ผลบุ_ที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วทั้งหมดนี้ ขออุทิศเจาะจงให้กับ เทพที่ปกปักรักษาและ
  เจ้ากรรมนายเวรชื่อ..........นามสกุล..............โปรดรับ โปรดโมทนาและได้โปรดสงเคราะห์ ให้เป็นไปตาม
  ความปรารถนาของข้าพเจ้า ณะ กาละบัดนี้ เถิด
  ขออาราธนาบารมีพระรัตนตรัย พรหมเทพเทวาทั้งหลายมีหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงเป็นที่สุด ขอให้ รวย รวย รวย
  โดยฉับพลันและนิพพานชาตินี้โดยทั่วหน้ากันทุกๆ ท่านเทอ_

  อภินันทนาการจากลุงยกทรง วีระ งามขำ วัดท่าซุง 60/3 หมู่1 ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000
  (เราควรภาวนาอย่างน้อยวันละ 300 จบขึ้นไปจะมีผลดีนักแล)

  จงคิดแต่ดี อย่าดีแต่คิด จงพูดแต่ดี อย่าดีแต่พูด จงทำแต่ดี อย่าดีแต่ทำ จะจำเริ_ดีนักแล

  ของดีหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง
  1.บอกพระคำข้าว คือ ตั้งนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  หลวงพ่อพระคำข้าวมหาลาภ ขอได้โปรดสงเคราะห์ลูกเรื่อง................ด้วยเถิดเจ้าข้า

  2.สังฆะทาน ตั้งนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ขอถวายเป็นสังฆทาน
  ขอนิพพานชาตินี้ ขอให้ลูกคล่องตัวทุกๆประการเทอ_

  3.คาถาเงินล้าน ตั้งนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)

  สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา
  อภิลาภา ภะวันตุเม มหาปุ_โ_ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
  วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ
  สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็ง เพ็ง พาพา หาหา ฤาฤา


  วิธีบนหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง

  มีดอกไม้ธูปเทียน หรือ จุดธูป 5 ดอกแล้วประณมมือด้วยความตั้งใจว่า............ลูกขอบนหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงว่า
  หากไม่เกินวิสัย ขอได้โปรดสงเคราะห์ลูกเรื่อง...........เมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วลูกจะถวายสังฆทานชุดละ...บาท
  จำนวน.....ชุดอุทิศส่วนกุศลถวายให้ ณ ภายหลัง
  (รักษาศีล 8 สามวัน และนั่ง กรรมฐาน ด้วยยิ่งดีเยี่ยม)
  นิพพานชาตินี้
  1. ทำบุ_ ทำทาน ทำดีทุกๆ อย่าง แล้ว อธิฐานว่า ขอนิพพานชาตินี้
  2. ภาวนา หายใจเข้า นิพพาน หายใจออก นิพพาน
  3. อาราธนา พระพุทธเจ้า ประทับบนศีรษะตลอดวัน
  4. รักษาศีล 5 หรือ 8 หรือ กรรมบท อย่างน้อยวันละ 10 นาที (ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า ได้โปรดสงเคราะห์
  ให้ลูกรักษาศีล 5 ให้ครบภายใน 10 นาที นี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า)

  วิธีลาพระพุทธภูมิ
  1. ต้องมีดอกไม้ธูป-เทียน และพานรอง
  2. ตั้งนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  ลูกขอกราบขอขมาต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับลูก ณะ กาละบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  แม้ครั้งที่ 2 ลูกขอกราบขอขมาต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับลูก ณะ กาละบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  แม้ครั้งที่ 3 ลูกขอกราบขอขมาต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับลูก ณะ กาละบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  3.ตั้งนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  แม้ครั้งที่ 2 ลูกขอกราบลาจากพระพุทธภูมิ เพื่อเป็นพระอรหันตะสาวกในชาตินี้
  แม้ครั้งที่ 3 ลูกขอกราบลาจากพระพุทธภูมิ เพื่อเป็นพระอรหันตะสาวกในชาตินี้


  วิธีเปิดร้านค้าขาย
  ใช้เทปสมาทานพระกรรมฐาน ลูกขอราบอาราธนาบารมี หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง ได้โปรดสงเคราะห์ให้ลูก
  มีผลสำเร็จสมบูรณ์แบบทุกๆ ประการเทอ_ พอได้ยินเสียงเทปดังขึ้น ให้อธิฐานขอตามใจชอบ
  แล้วพรมน้ำมนต์จากหลังร้านไปหน้าร้าน แล้วอุทิศผลบุ_ ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงรับและโมทนา และโปรดสงเคราะห์การค้าให้ซื้อง่าย ขายคล่อง เงินทองเหลือใช้ ปลอดภัย ทุกๆ ประการและเปิดเทปคาถาเงินล้านต่อไป
   
 2. MissyKelly

  MissyKelly เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2004
  โพสต์:
  446
  ค่าพลัง:
  +1,190
  กระเจียวสุดยอดมากจ่ะ ดีจังๆๆ ขอบคุณมาก

  u r the greatest....yeyeyeyyeyeye
   
 3. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,680
  กระทู้เรื่องเด่น:
  129
  ค่าพลัง:
  +63,927
  น่าสนใจมาก
  ใช่ๆน้องกระเจียวเจ๋งมากๆ
  อ่านกระทู้น้องกระเจียวไปดูรูปไปก็ไม่มีเบื่อ ทั้งสวยทั้งสดใสร่าเริงบันเทิงจิตพิศดารอภินิหาร
   
 4. olj

  olj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  213
  ค่าพลัง:
  +2,440
  เคยได้รับแจกจากอ.ยกมาแล้ว แต่ก็ลืมเลือนไป ขอบคูณที่ช่วยเตือนความทรงจำ จะนำไปปฏิบัติ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ธันวาคม 2005
 5. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +22,436
  ขอบคุณ น้องกระเจียว นะคะ
  พี่ยกมาให้ทั้งหน้า ..เพราะเมื่อ ก่อนที่เว็ป
  ตัวญ หญิง พิมพ์ ไม่ติด


  http://watpo13160.tripod.com/father/teacher002.htm


  <IFRAME src="http://watpo13160.tripod.com/father/teacher002.htm" width="100%" height=600></IFRAME>
   
 6. Samy

  Samy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,701
  :cool:
   

แชร์หน้านี้

Loading...