เรื่องเด่น กรรมแห่งการปรามาสลบหลู่พระรัตนตรัย พระอริยสงฆ์ ทั้งทางกาย วาจา ใจ

ในห้อง 'หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 13 พฤษภาคม 2022.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,256
  กระทู้เรื่องเด่น:
  737
  ค่าพลัง:
  +68,360

  REIlkLZVcezLvCBmSfcdzDjKFiNHsDXoC&_nc_ohc=tcJpadase4kAX98l8ZN&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-6.jpg

  กรรมแห่งการปรามาสลบหลู่พระรัตนตรัย
  พระอริยสงฆ์ ทั้งทางกาย วาจา ใจ


  โทษการบริภาษพระอริยะสงฆ์ นั้นมีโทษ ๑๐ ประการ

  ๑. ผู้นั้นยังไม่บรรลุธรรมที่บรรลุ หรือที่บรรลุแล้วในคุณธรรมเบื้องต่ำ ก็จะไม่บรรลุในคุณธรรมบื้องสูง
  ๒. เสื่อมจากคุณธรรมที่บรรลุแล้ว มีโลกียฌาน เป็นต้น
  ๓. สัทธรรมของผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว
  ๔. เป็นผู้เข้าใจตนว่าบรรลุสัทธรรมทั้งหลาย
  ๕. เป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์
  ๖. ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ๗. ย่อมเป็นโรคอย่างหนัก
  ๘. ถึงความเป็นบ้า จิตฟุ้งซ่าน
  ๙. เป็นผู้หลงใหลในการทำกาลกิริยา
  ๑๐. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุคติ อบายภูมิ

  หากผู้ภาวนาไม่ทำการขอขมาก็จะถูกปิดกั้นด้วยอกุศกรรมนั้นๆ ดังนั้นผู้ภาวนา ต้องทำการขอขมาเพื่อไม่ให้คุณธรรมถูกปิดกั้น

  โอวาทหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ท่านเคยได้เตือนไว้ว่า "การปรามาสพระก็ดี การพูดจาจาบจ้วงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือท่านที่มีศีลมีธรรมก็ดี จะเป็นกรรมติดตัวเรา และขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายหน้า ดังนั้น หากเห็นใครทำความดี ก็ควรอนุโมทนายินดีด้วย แม้ต่างวัดต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตาม" ไม่มีใครผิดหรอก เพราะจุดมุ่งหมายต่างก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เช่นกัน เพียงแต่เราจะทำให้ดี ดียิ่ง ดีที่สุด

  ขอให้ถามตัวเราเองเสียก่อนว่า ... แล้วเราล่ะถึงที่สุดแล้วหรือยัง?

  (จากหนังสือ "ตามรอยธรรม ย้ำรอยครู")


  #ธรรมะ #อมตะธรรม #ธรรมะสอนใจ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,256
  กระทู้เรื่องเด่น:
  737
  ค่าพลัง:
  +68,360
  #เรื่องปรามาสพระอริยเจ้า

  ผู้ถาม :» การปรามาสพระอริยเจ้าด้วยเจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม โมโหด้วยความตั้งใจก็ตาม อยากเรียนถามว่า จะมีกรรมมากไหมครับ ?
  หลวงพ่อ :» ก็ลงนรกด้วย เจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม ลงนรกเหมือนกัน
  ผู้ถาม :» ไม่ต้องสอบสวนหรือครับ ?
  หลวงพ่อ :» ไม่ต้องสอบ สบาย
  ก็ไม่ยาก ก็ไปขอขมาต่อพระพุทธเจ้าเสียซิ ถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็พระพุทธรูป
  ผู้ถาม :» แล้วอย่างพระโสดาบันที่บวชเป็นพระ กับโสดาบันที่เป็นฆราวาส ถ้าเราปรามาสโทษจะเป็นอย่างไรครับ ?
  หลวงพ่อ :» เครือกัน..!
  ผู้ถาม :» เพราะฉะนั้นพวกเราจำไว้นะ ฆราวาสที่เป็นพระอริยะ มีเยอะแยะ
  หลวงพ่อ :» เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
  พระโสดาบันไปตันแค่ ศีล
  ๑. เคารพพระพุทธเจ้า
  ๒. เคารพพระธรรม
  ๓. เคารพพระอริยสงฆ์
  ๔. มีศีล ๕ บริสุทธิ์ องค์พระโสดาบันมีแค่นี้
  .................................................................
  หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม
  ฉบับพิเศษเล่ม ๑๐ หน้า ๑๒๐-๑๒๑
  โดย...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
   
 3. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,256
  กระทู้เรื่องเด่น:
  737
  ค่าพลัง:
  +68,360
  1.สำนึกผิดอย่างจริงใจ
  2.พิจารณาให้ชัดแจ้งในใจว่า โทษของกิเลสคืออวิชชา ความโลภ ความโกรธ ความหลง คือเหตุใหญ่ให้ปรามาสพระและ ผูู้มีคุณ ดังนั้นต่อไปนี้จะเจริญธรรมที่เป็นเครื่องลดละกิเลสทั้งหลายให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้
  3.อธิษฐานถวายชีวิตแก่พระรัตนตรัยและขอขมาพระรัตนตรัย อย่างจริงใจและทำบ่อยๆ
  4.อย่าเก็บมาคิดย้ำๆให้จิตตกหรือหมดกำลังใจในการทำดี บำเพ็ญกุศล จะเป็นการเปิดทางให้บาปกรรมอกุศลอื่นเกิดได้ง่าย

  หากเรื่องเหล่านี้ผุดขึ้นมาเองในความคิด ให้สักแต่ว่า เป็นการทำงานของขันธ์ห้า
  ที่สัญญาและสังขาร ทำงานเป็นเรื่องปกติ

  5.ไม่ประมาทในชีวิต เจริญบุญ กุศลให้มากเข้าไว้ทุกลมหายใจ ทำกรรมดีที่ให้ผลตรงข้ามกรรมเลวในที่นี้คือ สวดมนต์ภาวนาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เผยแผ่คุณพระรัตนตรัย สรรเสริญความดีงามพระรัตนตรัยให้กว้างไกลละเอียดลึกซึ้ง โดยเฉพาะการภาวนาให้จิตใจคุ้นเคยกับความผ่องใสในทุกเรื่อง มีความผ่องใสปราศจากกิเลสเป็นที่สุด


  ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่การแก้กรรม แต่เป็นการหนีวิบากกรรมเลว เสวยวิบากกรรมดีให้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้านิพพานพ้นจากวิบากกรรมเลวเป็นอโหสิกรรม
   
 4. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23,256
  กระทู้เรื่องเด่น:
  737
  ค่าพลัง:
  +68,360
  ในการทำบาปกรรมอื่นต่อพระรัตนตรัย มีผู้ถามวิถีแก้ หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงท่านเมตตาตอบโดยสาระสำคัญคือ


  เจริญ "อนุสสติ" ให้มั่นคงในอนุสสติจะไม่พลาดหวัง คือ

  ๑. มรณานุสสติ คิดว่าชีวิตนี้จะต้องตาย
  ๒. ก่อนที่เราจะตายต้องยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า
  พระธรรมและพระอริยสงฆ์
  ๓. พยายามตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์
  ๔. จิตใจตั้งไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะ


  -------------------------------------

  ข้าพเจ้าผู้ตอบกระทู้นี้ เข้าใจว่า วิบากกรรมที่ทำต่อพระนั้นหนัก เร็ว แรง มีแต่การยอมรับความผิดพลาด ปฏิญาณว่าจะไม่ทำอีก และเจริญความไม่ประมาทมุ่งต่อมหากุศลใหญ่อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด ถ้าพลาดวิบากกรรมตามทันก็จะสามารถทำจิตให้ทุกข์ได้น้อยที่สุด ขันธ์ห้ารับวิบากแต่จิตต้องทุกข์น้อยที่สุดตามกำลังที่ท่านทั้งหลายจะภาวนาได้
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...