ddon7650's Recent Activity

  1. ddon7650 ได้เรต โพสต์ของ วิปัสสนู อนุโมทนา ในกระทู้ เพื่อการกุศล *★.• เปิดกองบุญ ร่วมสร้างห้องสุขา สถานปฏิบัติธรรม รับ "พ่อปลัดขุนเพ็ชร" อ.โอม เมืองสุรินทร์ •.★*.

    สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับ สำหรับพิธีเทียนปิโยเสริมชะตา ที่ อ.โอม...

    25 มกราคม 2023 at 16:08
  2. ddon7650 ได้เรต โพสต์ของ วิปัสสนู อนุโมทนา ในกระทู้ เพื่อการกุศล *★.• เปิดกองบุญ ร่วมสร้างห้องสุขา สถานปฏิบัติธรรม รับ "พ่อปลัดขุนเพ็ชร" อ.โอม เมืองสุรินทร์ •.★*.

    คืนนี้แล้วนะครับ ที่ อ.โอม จะทำพิธี #เทียนปิโยเสริมชะตา ให้กับทุกๆท่านที่จองร่วมพิธีไว้ครับ คืนนี้ใครสะดวกตั้งแต่ 23.39 น. เป็นต้นไป...

    20230124_223003.jpg 20230124_223021.jpg 25 มกราคม 2023 at 08:32
Loading...