หลวงพ่อโง่น โสรโย

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ หลวงปู่ศรีทัตถ์ ญาณสัมปันโน พระอาจารย์คำมี สุวัณณสิริ หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ หลวงพ่อด่วน ถามวโร วัดบางนอน หลวงปู่สี ฉันทสิริ หลวงพ่อโง่น โสรโย ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก พระครูภาวนาวรคุณ(พยนต์ เขมเทโว) หลวงพ่อเต๋ วัดอรัญญิการาม(วัดสามง่าม) lpjamraspapassaro หลวงปู่หลิว ปณฺณโก หลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ หลวงพ่อแช่ม อินทโชโตวัดตาก้อง
supatorn
ในอัลบั้ม พระ
 1. supatorn
  supatorn
  ประวัติและปฏิปทา
  หลวงพ่อโง่น โสรโย
  วัดพระพุทธบาทเขารวก
  ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=44047

แชร์หน้านี้

Loading...