หลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่สี ฉันทสิริ หลวงพ่อโง่น โสรโย ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก พระครูภาวนาวรคุณ(พยนต์  เขมเทโว) หลวงพ่อเต๋ วัดอรัญญิการาม(วัดสามง่าม) lpjamraspapassaro หลวงปู่หลิว ปณฺณโก หลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ หลวงพ่อแช่ม อินทโชโตวัดตาก้อง หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือ หลวงปู่รุ่ง  ติสฺสโร หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม หลวงปู่กิ ธัมมุตฺตโม วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
supatorn
ในอัลบั้ม พระ
  1. supatorn
    supatorn
  2. supatorn

แชร์หน้านี้

Loading...