พระครูภาวนาวรคุณ(พยนต์ เขมเทโว)

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่ศรีทัตถ์ ญาณสัมปันโน พระอาจารย์คำมี สุวัณณสิริ หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ หลวงพ่อด่วน ถามวโร วัดบางนอน หลวงปู่สี ฉันทสิริ หลวงพ่อโง่น โสรโย ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก พระครูภาวนาวรคุณ(พยนต์  เขมเทโว) หลวงพ่อเต๋ วัดอรัญญิการาม(วัดสามง่าม) lpjamraspapassaro หลวงปู่หลิว ปณฺณโก หลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ หลวงพ่อแช่ม อินทโชโตวัดตาก้อง หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือ

แชร์หน้านี้

Loading...