วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  61,625
 3. WebSnow
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  11,707
 4.   » กระทู้
 5. ตอบ:
  433
  เปิดดู:
  19,992
 6. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  561
 7. ตอบ:
  102
  เปิดดู:
  16,178
 8. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  6,333
 9. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  416
 10. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  483
 11. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,321
 12. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  533
 13. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  551
 14. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  494
 15. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  558
 16. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  592
 17. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  550
 18. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  537
 19. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  521
 20. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  522
 21. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  561
 22. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  495
 23. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  638
 24. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  526
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  464
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  517
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  491
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  532
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  489
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  539
 31. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  473
 32. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  396
 33. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  509
 34. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  472
 35. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  397
 36. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  539
 37. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  430
 38. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  478
 39. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,659
 40. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  11,406
 41. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  9,662
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,015
 43. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,700
 44. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,093
 45. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  6,918
 46. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,643
 47. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,707
 48. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  13,113
 49. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  10,500
 50. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,829
 51. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,805
 52. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,980
 53. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  11,108
 54. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,118

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...