วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  60,900
 3. WebSnow
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  11,214
 4.   » กระทู้
 5. ตอบ:
  163
  เปิดดู:
  7,564
 6. ตอบ:
  105
  เปิดดู:
  13,924
 7. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,582
 8. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  4,241
 9. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  176
 10. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  203
 11. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  169
 12. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  224
 13. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  280
 14. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  262
 15. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  290
 16. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  267
 17. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  271
 18. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  255
 19. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  206
 20. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  267
 21. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  300
 22. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  242
 23. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  287
 24. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  300
 25. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  261
 26. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  264
 27. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  313
 28. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  238
 29. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  167
 30. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  267
 31. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  236
 32. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  213
 33. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  276
 34. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  206
 35. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  214
 36. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,035
 37. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  10,066
 38. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  9,193
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  616
 40. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  5,217
 41. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,690
 42. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  6,078
 43. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,218
 44. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,368
 45. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  11,247
 46. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  9,718
 47. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,286
 48. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,175
 49. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,248
 50. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  10,526
 51. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,918
 52. Luksamee Larwan424
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,128
 53. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  7,286
 54. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,662

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...