ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  148
  เปิดดู:
  42,839
 2. ตอบ:
  346
  เปิดดู:
  36,478
 3. ตอบ:
  427
  เปิดดู:
  49,414
 4. ตอบ:
  69
  เปิดดู:
  4,988
 5. ตอบ:
  572
  เปิดดู:
  30,574
 6. ตอบ:
  646
  เปิดดู:
  51,853
 7. ตอบ:
  711
  เปิดดู:
  72,045
 8. ตอบ:
  221
  เปิดดู:
  34,316
 9. ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  9,530
 10. ตอบ:
  239
  เปิดดู:
  18,061
 11. ตอบ:
  676
  เปิดดู:
  53,921
 12. ตอบ:
  78
  เปิดดู:
  6,839
 13. ตอบ:
  188
  เปิดดู:
  23,055
 14. ตอบ:
  121
  เปิดดู:
  21,722
 15. ตอบ:
  284
  เปิดดู:
  33,472
 16. ตอบ:
  779
  เปิดดู:
  51,355
 17. ตอบ:
  329
  เปิดดู:
  20,717
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  85
 19. ตอบ:
  102
  เปิดดู:
  10,942
 20. ตอบ:
  175
  เปิดดู:
  17,614
 21. ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  7,709
 22. ตอบ:
  77
  เปิดดู:
  11,885
 23. ตอบ:
  183
  เปิดดู:
  29,418
 24. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  6,555
 25. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  172
 26. ตอบ:
  41
  เปิดดู:
  23,593
 27. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  6,468
 28. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  206
 29. ตอบ:
  78
  เปิดดู:
  8,902
 30. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  6,462
 31. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  244
 32. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  212
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  227
 34. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  207
 35. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  228
 36. ตอบ:
  146
  เปิดดู:
  26,340
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  229
 38. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  232
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  197
 40. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  201
 41. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  221
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  225
 43. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  347
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  244
 45. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  324
 46. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  390
 47. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  345
 48. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  225
 49. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  338
 50. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  372

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...